Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Połączenie

 • Połączenie rozłączne (patrz: Połączenie)

 • Połączenie nierozłączne (patrz: Połączenie)

 • Połączenie wtłaczane

  połączenie uzyskiwane przez wtłaczanie jednej części w drugą. Części połączenia wtłaczanego muszą być wykonane tak, aby wymiar otworu części zewnętrznej był mniejszy od wymiaru części wewnętrznej. Połączenia wtłaczane stosuje się wtedy, gdy części powinny tworzyć jednolitą całość (połączenie nierozłączne), a wykonanie dwóch odrębnych części jest łatwiejsze lub w ogóle tylko w taki sposób jest możliwe. W wielu przypadkach stosuje się także osadzanie na wałkach tulejek i pierścieni rozciętych (połączenie rozłączne), zwłaszcza gdy moment przenoszony przez połączenie jest bardzo mały, jak np. w przypadku tulejki wskazówki, pierścienia włosa.

 • Połączenie sworzniowe

  połączenie rozłączne części za pomocą łącznika w postaci krótkiego wałka, zwanego sworzniem.

 • Połączenie sprężyste

  połączenie części za pomocą łącznika sprężystego, który umożliwia im wzajemne przesunięcia w pewnych granicach. Wielkość i kierunek przesunięć zależy od wielkości i kierunku sił działających na złącze. Metalowy łącznik sprężysty nazywamy sprężyną.

 • Połączenie kształtowe

  połączenie rozłączne, którego rozłączeniu przeciwstawia się kształt łączonych części.

 • Połączenie kołkowe

  połączenie rozłączne, za pomocą kołków. W mechanizmach zegarowych mają zastosowanie dwa rodzaje kołków:

  • kołek łączący, służący do łączenia części jako zatyczka, lub klin
  • kołek ustalający, służący do ustalania dokładnego położenia części względem siebie
  W budowie zegarów dawniej kołki łączące miały bardzo szerokie zastosowanie, obecnie częściej zamiast kołka stosuje się pierścień osadczy.

 • Połączenie klinowe

  połączenie rozłączne za pomocą klina – elementu mającego dwie powierzchnie robocze, płaskie lub walcowe, nachylone względem siebie pod pewnym kątem. Rozróżnia się kliny:

  • poprzeczne
  • wzdłużne
  • nastawcze
  Wszystkie wymienione rodzaje klinów mogą być stosowane w budowie dużych zegarów wieżowych. Klinami poprzecznymi łączono elementy szkieletu dawnych zegarów. Kliny wzdłużne służą przeważnie do zamocowywania kół na osiach i wałkach, a kliny nastawcze – do regulacji odległości np. panewek.

 • Połączenie gwintowe

  połączenie rozłączne, najczęściej stosowane, tworzone za pomocą gwintów o zbliżonych zarysach i wymiarach oraz o takim samym skoku i skręcie (zob. gwint). Połączenie gwintowe może być:

  • bezpośrednie
  • pośrednie
  Połączenie gwintowe bezpośrednie tworzy część łącząca mająca na swym końcu gwint zewnętrzny, którą wkręca się bezpośrednio w gwintowany otwór części łączonej. W taki sposób przykręca się np. nóżki budzików, filarki (słupki) szkieletów zegara. Połączenia gwintowe pośrednie wykonuje się za pomocą łączników gwintowych w postaci wkrętów, śrub, nakrętek i wkrętek. W budowie zegarów i zegarków są stosowane wszystkie rodzaje łączników gwintowych.

 • Połączenie bagnetowe

  połączenie ułatwiające wielokrotne i szybkie łączenie i rozłączanie części – łączoną część wsuwa się w jednym kierunku i następnie przesuwa ją w kierunku prostopadłym lub skośnym do poprzedniego położenia. Łączone części są zaopatrzone w odpowiadające sobie wycięcia i występy, które po wykonaniu poprzecznego przesunięcia ryglują się wzajemnie i uniemożliwiają rozłączenie. Połączenia bagnetowe może być:

  • przesuwne
  • obrotowe
  Połączenie przesuwne ma zastosowanie do zamocowywania wahnika w automatycznych zegarkach. Połączenie obrotowe - do zamykania wieczka koperty oraz do zamocowywania tarczy w budzikach.

 • Połączenie

  łączenie części w zespoły oraz zespołów i części w gotowy wyrób. Połączenia mogą być... zobacz więcej

 • Połączenie spawane (patrz: Spawanie)

 • Połączenie nitowe (patrz: Nitowanie)

 • Połączenie lutowane (patrz: Lutowanie)

 • Połączenie klejowe (patrz: Klejenie)

 • Połączenie kitowe (patrz: Kitowanie)

 • Łączenie (patrz: Połączenie)

 • Tridor

  to w języku Rolexa połączenie trzech kolorów złota: białego, różowego i żółtego; spotykane w bransolecie bardzo rzadkiej wersji Rolexa Day Date'a. (źródło)

 • Żakemart

  jest to połączenie repetiera (a więc wybijania godzin i minut) z jakimś elementem ruchomym na cyferblacie. (źródło)

 • Zegar atomowy

  połączenie zegara kwarcowego z oscylatorem atomowym; znane są z. a, amoniakalne i cezowe; w ich działaniu wykorzystano stabilność drgań wewnątrz cząsteczek amoniaku lub atomu cezu w oscylatorze drugiego stopnia; częstotliwość tych drgań nie podlega żadnym wpływom zewnętrznym; dokładność z. a. wynosi 0,000 001 s na dobę, co odpowiada odchyłce 1 s na 3000 lat. (źródło)

 • Zazębienie

  skojarzenie (połączenie) dwóch kół zębatych w taki sposób, że zęby jednego wchodzą we wręby drugiego, w celu przenoszenia ruchu obrotowego bez poślizgu z jednej osi na drugą. Prawidłowość współpracy kół zębatych zależy przede wszystkim od zarysu zębów. Każdy ząb powinien być dokładnie uformowany zarówno pod względem wielkości, jak i kształtu, aby przenoszenie ruchu odbywało się bez przerw i nie wykazywało nagłych zmian prędkości. Dlatego zarysy zębów wykonuje się według linii krzywych. Ewolwenty lub epicykloidy. Rozróżnia się:

  • zazębienie ewolwentowe
  • zazębienie cykloidalne

 • Wtłaczanie

  łączenie nierozłączne części maszynowych, których wymiar otworu części zewnętrznej jest mniejszy niż wymiar części wewnętrznej. Połączenie uzyskuje się przez wtłoczenie (wciśnięcie) jednej części w drugą. W taki sposób są osadzane koła, kotwice, dźwignie i inne części zegara oraz oraz kamienie łożyskowe w zegarkach.

 • Uziemienie

  połączenie przewodem z ziemią urządzenia elektrycznego w celu ochrony użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym. Stosuje się również instalacje uziemiające.

 • Truebeat second (prawdziwa sekunda)

  gdzie obie te funkcje umieszczone zostały na tarczy centralnie. Dodatkowo, pomimo umieszczenia dwóch sekundników w jednej osi, mają one różne interwały skoku. Stanowiło to spore wyzwanie, aby realizować centralnie dwa mimo wszystko różne pomiary. Problem został jednak rozwiązany, co zaowocowało wprowadzeniem dwóch nowych patentów. Komplikacja truebeat second sama w sobie jest trudna do wykonania. Wskazanie sekundnika polega na dokładnym wskazywaniu indeksów sekundowych, zamiast dowolnego obiegu tarczy wedle częstotliwości taktowania pracy mechanizmu. Oczywistą korzyścią jest znacznie dokładniejszy odczyt wskazań sekundnika. W rezultacie połączenie dwóch różnych sposobów pracy daje niezwykle wrażenia wizualne. Z uwagi na różne interwały, wskazówki te sprawiają wrażenie ścigających się dokoła tarczy. (źródło)

 • Sprzęgło

  urządzenie do łączenia ze sobą dwóch wałków w celu przenoszenia mocy. Połączenie to może być trwałe lub okresowo rozłączalne. W mechanizmach zegarowych ma zastosowanie sprzęgło:

  • cierne
  • kłowe
  • widełkowe

 • Safety pinion

  prosty mechanizm chroniący w pewnym stopniu wychwyt zegarka przed destrukcyjnym efektem pęknięcia sprężyny. Polegający na przykręceniu małego kółka zębatego, na które przenoszona jest energia z bębna sprężyny, do osi. Bęben sprężyny pchając koło we właściwym kierunku zacieśnia połączenie (dokręca koło), a w przypadku pęknięcia sprężyny, pojawiające się szarpnięcie do tyłu poluzowuje połączanie – odkręca koło. Oczywiście odkręcające się z osi koło nie ciągnie za sobą tej osi i w konsekwencji innych kół, więc nie dochodzi do uszkodzenia wychwytu. (źródło)

 • Przegub Cardana

  połączenie dwóch wałków o różnym usytuowaniu osi, umożliwiające przenoszenie ruchu obrotowego. Ma szerokie zastosowanie w budowie maszyn. W zegarach wieżowych przeguby Cardana są stosowane do łączenia wałków pędni, tworzących linię łamaną. Mechanizm chronometru okrętowego ma w obudowie zawieszenie przegubowe Cardana, dzięki czemu utrzymuje się zawsze w pozycji poziomej.

 • Przegub

  połączenie dwóch elementów mechanizmu umożliwiające ich wzajemny ruch obrotowy dookoła osi lub punktu.

 • Obróbka cieplna

  zabieg lub połączenie zabiegów cieplnych, pod wpływem których następują pożądane, trwałe zmiany struktury stopów metali, a wskutek tego także ich właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych. Zmiany te zależą zawsze od temperatury i czasu nagrzewania. Obróbkę cieplną stosuje się do stopów metali, a nie do metali czystych. Największe zastosowanie ma obróbka cieplna do stali. Rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje obróbki cieplnej: hartowanie, odpuszaczanie i wyżarzanie.

 • Nastawianie wskazówek w zegarkach

  nastawianie odbywające się kluczykiem lub główką naciągową. W zegarkach kieszonkowych starego typu wskazówki nastawia się kluczykiem od tyłu mechanizmu, po otwarciu wieczka koperty. Po zastosowaniu naciągu główkowego wskazówki nastawia się główką, jednak uprzednio trzeba wcisnąć tłoczek znajdujący się z boku koperty w pobliżu główki, aby włączyć sprzęgnik w zazębienie z kołem nastawczym. W niektórych zegarkach zamiast tłoczka znajduje się dźwignia, którą trzeba odchylić paznokciem w celu połączenia sprzęgnika z kołem nastawczym. We współcześnie produkowanych zegarkach kieszonkowych i naręcznych wskazówki nastawia się główką po wyciągnięciu jej do drugiej lub trzeciej pozycji. Pociągnięcie za główkę powoduje przesunięcie się wałka naciągowego i połączenie sprzęgnika z kołem nastawczym, a pokręcanie główką w tej pozycji umożliwia obrót wskazówek w przód lub w tył (zob. urządzenie nastawcze).