Słownik pojęć

 • IEC/FDIS

  norma (źródło)

 • IMT

  Szwajcarski Instytut Mikroinżynierii

 • INOX

  nazwa INOX oznacza w wolnym tłumaczeniu z francuskiego stal nierdzewną.

 • ISO

  norma (źródło)

 • IWC International Watch Co. Schaffhausen, Szwajcaria

  fabryka produkująca zegarki. (źródło)

 • Imadełko trzonkowe

  uchwyt zegarmistrzowski służący do zamocowywania małych przedmiotów. Imadełko trzonowe trzyma się w ręku podczas obróbki, głównie piłowania. Bywają imadełka trzonowe ze szczękami półokrągłymi służące do zamocowywania przedmiotów okrągłych lub ze szczękami prostymi do zamocowywania przedmiotów płaskich.

 • Imadło ręczne

  uchwyt służący do zamocowywania większych przedmiotów, których obróbka wymaga częstego obracania.

 • Imadło stołowe

  uchwyt przykręcany do stołu na stałe, służący do zamocowywania w nim dużych przedmiotów do obróbki, głównie piłowania większych płaszczyzn. Praktyczne jest imadło stołowe obrotowe, gdyż można je obracać i ustawiać pod dowolnym kątem.

 • Imak (trzymak)

  uchwyt służący do zamocowywania drutów, z których piłuje się kołki stożkowe, oraz rozwiertaków i gładziaków, a także walcowych części zegarkowych. Istnieją imaki jednostronne, dwustronne oraz z kwadratową nakrętką zaciskającą, ułatwiającą piłowanie czopów kwadratowych.

 • Imak do wkrętów

  uchwyt do wkrętów, składający się z trzonka z nagwintowaną końcówką i tulejki latarkowej, nakręconej na tę końcówkę. W czołowej części tulejki znajduje się otwór, w który jest wkładany wkręt – w celu skrócenia jego nagwintowanej części lub wypolerowania soczewkowego zakończenia. Pokręcając trzonkiem, zaciska się wkręt w tulejce latarkowej. Do wyposażenia imaka należy sześć wymiennych tulejek latarkowych z otworami o różnych średnicach.

 • Imak suportowy

  jeden z zespołów suportu tokarki, służący do zamocowywania noża tokarskiego – dlatego jest nazywany także nożowym lub narzędziowym.

 • Imak suwny

  uchwyt dwuszczękowy z tulejką zaciskającą służący do zamocowywania najdrobniejszych części zegarkowych, zwłaszcza wkrętów balansu nie mających nacięcia do wkrętaka.

 • Impuls elektryczny

  przepływ prądu w ciągu pewnego krótkiego odstępu czasu. W sieci czasu impulsy elektryczne są przesyłane z zegara pierwotnego do zegarów wtórnych w celu ich napędzania. W balansowych zegarach elektronicznych impuls elektryczny służy do napędzania balansu. Powinien on trwać 0,007 - 0,009 s, impulsy trwające dłużej wyczerpują bezużytecznie baterię elektryczną, krótsze nie zapewniają wymaganej amplitudy wahań balansu.

 • Impuls mechaniczny

  impuls służący do podtrzymania ruchu regulatora balansowego lub wahadła w zegarach mechanicznych. Gdy regulator znajduje się w pobliżu położenia równowagi, uwolniony ze spoczynku ząb koła wychwytowego (zob. wychwyt) ślizga się po powierzchni impulsu palety i naciskając na nią przekazuje impuls regulatorowi (zob. Airy teoremat). W zegarze Shortta wahadło zależne otrzymuje impuls pod działaniem dźwigni grawitacyjnej.

 • Impuls napędowy (patrz: Izochronizm)

 • Impulsator

  urządzenie do wytwarzania impulsów prądowych, połączone z zegarem pierwotnym, który wysyła je do zegarów wtórnych, sterując w ten sposób ich wskazaniami. Działanie impulsatora polega na okresowym, np. co minutę, zwieraniu styków zamykających obwód elektryczny, w który są włączone zegary wtórne. Konstrukcja impulsatora zależy od rodzaju zegara pierwotnego. W impulsatorze stosuje się przekaźniki mechaniczne, zwane wyzwalaczami, oraz przekaźniki elektryczne.

 • Incabloc

  nazwa sposobu konstrukcji ułożyskowania sprężystego balansu produkowanego przez szwajcarską firmę Portescap. (źródło)

 • Inco

  zakłady w Jeziornie k. Warszawy, produkujące zegary sygnalizacyjne do kontroli czasu różnych urządzeń i aparatów, mających zastosowanie np. w służbie zdrowia.

 • Indeks

  oznaczenie na tarczy zegarka pełnych godzin w postaci kropek, kresek lub wydłużonych trójkątów.

 • Indukcja elektromagnetyczna

  powstawanie siły elektromotorycznej w obwodzie zamkniętym przewodnika. Warunkiem koniecznym indukcji jest przecinanie pola magnetycznego przez obwód zamknięty lub zmiana strumienia magnetycznego przenikającego przez ten obwód.

 • Indukcja magnetyczna

  wielkość wektorowa określająca pole magnetyczne o ośrodku. Gęstość strumienia magnetycznego.

 • Ingersoll Watch Company

  marka zegarków. Więcej w źródle. (źródło)

 • Ingold Pierre Frederic (1787-1878)

  szwajcarski mechanik i zegarmistrz; wynalazca frezów Ingold do poprawiania zębów kół zegarkowych; wykonał zegarek nakręcany przez obracanie wieczka koperty oraz zegar figuralny ze śpiewającym ptaszkiem.

 • Integracja

  scalanie – proces tworzenia całości z części. Układ scalony to układ elektroniczny, którego elementy i ich połączenia są wytworzone bezpośrednio wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża za pomocą procesów technologicznych w celu uzyskania miniaturyzacji sprzętu.

 • Inwar

  stop żelaza z niklem o zawartości niklu 36%; odznacza się małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej około 15 razy mniejszym niż stal; jest stosowany na pręty wahadeł zegarów precyzyjnych. (źródło)

 • Ircha

  rodzaj zamszu. Lekko wyprawiona cienka skórka, używana w zegarmistrzostwie do czyszczenia polerowanych przedmiotów.

 • Iskrzenie styków (patrz: Styki)

 • Izochronizm

  właściwość układów drgających, polegająca na zachowywaniu stałego okresu drgań niezależnie od zmian amplitudy wahań; stanowi istotną cechę regulatora chodu mechanizmów zegarowych. (źródło)