Dołącz do nas

Każdy interesujący się zegarkami człowiek odnajdzie dla siebie miejsce w Stowarzyszeniu. Zarówno osoby, które posiadają już sporą wiedzę i umiejętności, jak i dopiero początkujący, rozpoczynający swoją przygodę z czasomierzami.

Dlaczego warto?

Klub Miłośników Zegarów i Zegarków to możliwość współtworzenia świata zegarkowego w Polsce, możliwość nawiązania kontaktów i bezpośredni dostęp do światowych marek, nawet takich nieobecnych na rodzimym rynku, jak również koleżeńskie współdzielenie pasji.
Członkowie Stowarzyszenia bezpłatnie uczestniczą w corocznych spotkaniach, festiwalach i wielu wydarzeniach ze świata zegarków, motoryzacji, mody itp.

Typy członkostwa

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych
 • honorowych
 • wspierających

Członkowie Klubu

 • Członkiem zwyczajnym oraz honorowym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, obywatele polscy oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia – na warunkach określonych w prawie o stowarzyszeniach.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać te osoby, które spełniają warunki określone powyżej, cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i osoby prawne, deklarujące opłacanie składki członkowskiej, Inną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych.
 • Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz po opłaceniu składki członkowskiej.
 • Członkostwo wspierające nabywa się na mocy uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji członka wspierającego. Jeżeli formą wsparcia Stowarzyszenia przez członka wspierającego, określoną w deklaracji członkowskiej, jest opłacenie składek członkowskich, warunkiem nabycia członkostwa wspierającego jest opłacenie składki członkowskiej.
 • Jeżeli formą wsparcia Stowarzyszenia przez członka wspierającego, określoną w deklaracji Członkowskiej, są inne świadczenia niż opłacanie składki członkowskiej, Zarząd spisuje dodatkowo z takim członkiem wspierającym umowę określającą każdorazowo warunki członkostwa i współpracy.
 • Członkostwo honorowe uzyskuje osoba, będąca członkiem zwyczajnym, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu lub po uzyskaniu rekomendacji od 8 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Sympatycy Klubu

 • Sympatykiem Klubu może zostać każda osoba nie będąca członkiem oraz deklarująca poparcie dla celów Stowarzyszenia.
 • Sympatyk Klubu zostaje wpisany do rejestru sympatyków Stowarzyszenia, prowadzonego przez Zarząd Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji sympatyka.
 • Użytkownik forum internetowego Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków zostaje Sympatykiem na zasadach określonych w regulaminie forum oraz w statucie Stowarzyszenia.
 • Sympatyk nie jest obowiązany do opłacania składek członkowskich.