Współpraca

Misją portalu i forum jest dostarczenie wiedzy merytorycznej i ułatwienie życia obecnym i przyszłym czytelnikom. Wszystkie formy promocji muszą zatem wnosić dodatkową wartość w portalu i na forum.

Kampania banerowa

Banery reklamowe mają wiele zalet. Przyciągają uwagę czytelnika, prowokują do „kliknięcia”, budują świadomość marki itd. W portalu Klubu banery pojawiają się w kilku różnych miejscach, jednak ich ilość jest ograniczona, aby zapewnić przejrzystość i odpowiednią klasę przekazu.

Reklama w publikacjach KMZiZ, na portalu oraz forum

Możliwości reklamy jest bardzo wiele - artykuł sponsorowany, logo na stronie głównej numeru, logo firmy w każdym z artykułów i wiele innych. Kampania w każdym przypadku jest przygotowywana indywidualnie.

Konkursy dla czytelników

Możliwe jest przygotowanie kampanii, w której zakłada się aktywny udział czytelników, czy też badań ankietowych wśród czytelników na zadany temat. Możliwe są również projekty długofalowe.

Kampania w mediach społecznościowych

Dostępne kanały reklamowe: Facebook, Instagram, YouTube, Google+

Zapraszamy do współpracy

Marketing, reklama

Zarząd KMZiZ
kontakt@zegarkiclub.pl