Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Izochronizm

 • Izochronizm

  właściwość układów drgających, polegająca na zachowywaniu stałego okresu drgań niezależnie od zmian amplitudy wahań; stanowi istotną cechę regulatora chodu mechanizmów zegarowych. (źródło)

 • Błąd izochronizmu

  właściwość regulatora chodu mechanizmu zegarowego polegająca na zmianie okresu drgań wraz ze zmianą amplitudy wahań jaka następuje wskutek wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne, np. błąd kołowy wahadła, wynikają z konstrukcji zespołu regulatora ( wahadła, regulatora balansowego) i jego współpracy z wychwytem. Czynniki zewnętrzne to ciśnienie atmosferyczne, pole magnetyczne itp, Błąd izochronizmu staje się tym większy, im wpływ wymienionych czynników jest bardziej niestały (zob. izochronizm).

 • Impuls napędowy (patrz: Izochronizm)

 • Twinspir

  - sprężyna balansu. Rozwiązanie wprowadzone przez firmę Baume & Mercier. Sprężyna balansu Twinspir, wykonana jest z krzemu. Nowy włos składa się z dwóch warstw, połączonych i pokrytych z wierzchu dwutlenkiem krzemu. Warstwy zostały wykonane w taki sposób, że kryształy, z których się składają, ustawione są przeciwnie do siebie. Producent podkreśla fakt, że różnie zorientowane kryształy w materiale, mogą powodować różne zachowanie elementu z niego wykonanego. Koncepcja sprężyny Twinspir ma zniwelować to zjawisko, poprawiając jednocześnie izochronizm, co wpływa… więcej tutaj: (źródło)

 • Wahadło

  wahadło czyli regulator chodu ma za zadanie za pośrednictwem wychwytu w równych odstępach czasowych uwalniać koła mechanizmu chodu, prowadząc tym samym do prawidłowej pracy mechanizmu chodu. Ważne jest to, żeby regulator w równych odstępach czasu miał odpowiednią wielkość wychyleń. Dlatego niezmiernie ważną sprawą jest, by owy regulator, jak wahadło, posiadało taką cechę jak izochroniczność, czyli następujące po sobie wahnięcia są oddzielone równym odcinkiem czasu. Największą dokładność wahadła uzyskujemy wtedy, gdy jest ono długie i ciężkie (jednak takie wahadła potrzebują większych impulsów). Plusem długich wahadeł jest jeszcze to, iż błąd wielkości okresu jest powtarzany mniej razy w danym czasie, niż w wahadłach krótszych. Charakterystyczną właściwością wahadła, sprawiająca, że jest przydatne do odmierzania czasu, jest jego izochronizm. Tę właściwość w. odkrył i ogłosił Galileo Galilei (Galileusz) w roku 1583. Budowa wahadła:

  • element mocujący
  • ramię wahadła
  • soczewka
  • nakrętka regulująca
  Jako pierwszy wahadła w zegarze użył Christiaan Huygens około roku 1657. (źródło)