Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Styki

 • Styki samooczyszczające się

  styki skonstruowane tak, że ślizgając się po sobie, samoczynnie usuwają produkty utleniania i innych zanieczyszczeń. Do styków samooczyszczających zalicza się styki przesuwne, ślizgowo-obrotowe i ślizgowe. Ponieważ punkt obrotu sprężynki stykowej nie leży w płaszczyźnie styku, powoduje więc ślizganie się w kierunku zaznaczonym strzałką. Podczas rozwierania ślizganie przebiega w kierunku odwrotnym.

 • Styki migowe

  urządzenia stykowe umożliwiające szybkie zwieranie i rozwieranie styków, w celu zapobieżenia przed iskrzeniem. Zwykle iskrzenie rozwarcia jest silniejsze i bardziej szkodliwe. Styki migowe z szybkim rozwieraniem są sterowane krzywką podobną do koła zapadkowego, a z szybkim rozwieraniem i zwieraniem – krzywką. Podczas obrotu krzywki sprężynki stykowe spadają nagle z zęba krzywki, dzięki czemu następuje szybkie rozwieranie i zwieranie styków.

 • Styki (kontakty)

  urządzenia służące do włączania i wyłączania prądu. Włączanie prądu następuje przez zwarcie styków. Styki składają się zwykle ze sprężynek zamocowanych w oprawie oraz końcówek stykowych zwanych styczkami, które wykonuje się ze stopów srebra, złota lub platyny, aby nie ulegały korozji. Jedna ze styczek jest z reguły płaska, a druga ma kształt soczewkowy lub stożkowy. Iskrzenie styków występuje na skutek prądów samoindukcyjnych powstałych w obwodzie podczas zwierania i rozwierania styków. W celu zapobieżenia iskrzeniu stosuje się urządzenie gasikowe.

 • Iskrzenie styków (patrz: Styki)

 • Panda

  „panda” jest to, dość pieszczotliwe, określenie kolorystyki tarczy. Układ taki charakteryzuje się tym, że białą tarczę zegarka zdobią dwa czarne totalizatory. (źródło)

 • Napęd elektryczny wahadła

  Napęd, w którym wahadło otrzymuje impulsy bezpośrednio od elektromagnesu albo pośrednio przez sprężynkę. W zależności od zasady działania rozróżnia się urządzenie sterujące napędu elektrycznego wahadła:

  • stykowe, w których obwód elektryczny jest zwierany przez styki uruchamiane przez wahadło
  • bezstykowe - indukcyjne, w których obwód cewki roboczej (napędowej) jest zamykany przez tranzystor sterowany impulsami wzbudzanymi w cewce sterującej, na którą oddziałuje magnes trwały przymocowany do wahadła i poruszający się względem nieruchomych cewek
  • bezstykowe - fotoelektryczne, w których elektromagnes napędowy jest sterowany przez układ elektroniczny z fotodiodą, zasłanianą przed światłem żarówki przysłoną przymocowaną do wahadła.

 • Kontraktron

  układ stykowy w hermetycznej obudowie, składający się ze szklanej rurki wypełnionej gazem ochronnym (mieszaniną azotu i wodoru) oraz umieszczonych w niej dwóch lub więcej sprężyn stykowych ze stopu żelazoniklowego. Zestyk następuje pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, wytwarzanego przez cewkę nałożoną na rurkę lub przez zbliżenie magnesu trwałego. Styki kontraktronu odznaczają się dużą trwałością i niezawodnością działania, gdyż są zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

 • Bezpiecznik elektryczny

  element elektryczny, topikowy lub automatyczny, przerywający obwód prądu podczas zwarcia lub nadmiernego poboru prądu, dzięki któremu uzyskuje się zabezpieczenie urządzenia elektrycznego przed uszkodzeniem. Po przekroczeniu wartości nominalnej przepływającego prądu w bezpieczniku topikowym ulega stopieniu cienki drut topikowy co wymaga wymiany bezpiecznika na nowy, natomiast w bezpieczniku automatycznym pasek bimetalowy rozchyla się wskutek nagrzania i rozwiera styki, co chroni bezpiecznik przed uszkodzeniem.