Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Spawanie

  • Spawanie

    łączenie dwóch jednakowych metali przez stopienie ich brzegów, najczęściej z dodaniem spoiwa. Rozróżnia się spawanie elektryczne, gazowe (acetylen), spawanie w osłonie CO2 i inne.

  • Połączenie spawane (patrz: Spawanie)