Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Klejenie

  • Klejenie

    klejenie jest to łączenie nierozłączne dwóch części za pomocą warstewki lepkiej substancji wiążącej, zwanej klejem. Połączenie klejone zawdzięcza się adhezji, czyli przyczepności i twardnieniu kleju. Klej składa się zwykle z substancji klejącej i rozpuszczalnika. Po odparowaniu rozpuszczalnika klej się utwardza. Niektóre kleje utwardzają się na skutek przemiany fizycznej lub chemicznej – na zimno lub na gorąco.

    Więcej na temat klejenia można znaleźć w książce Bernarda St. Bartnika i Wawrzyńca Al. Podwapińskiego pt. „Technologia mechanizmów zegarowych. Montaż, konserwacja i naprawa” rozdz. X. Łączenie części 3. Klejenie

  • Połączenie klejowe (patrz: Klejenie)

  • Pierścień włosa

    element regulatora balansowego osadzony na osi balansu, służący do zamocowania w nim włosa. Włos może być zamocowany w pierścieniu włosa przez zakołkowanie, zagniecenie (w budzikach) lub przyklejenie. (źródło)