Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Wzornik

  • Wzornik

    wzorzec użytkowy służący do sprawdzania zarysu produkowanych przedmiotów, zwłaszcza ich kątów, promieni zaokrągleń, głębokości rowków itd. Szczególnego rodzaju są wzorniki do sprawdzania gwintów. W celu sprawdzenia gwintu przykłada się kolejno najbardziej podobne wzorniki, aż natrafi się na taki, którego ząbki dokładnie przylegają do gwintu. Następnie odczytuje się z niego skok gwintu, który dla gwintów metrycznych jest podany w milimetrach, a dla gwintów calowych – liczbą zwojów na 1 cal. Na oprawce jest zaznaczony kąt wierzchołkowy gwintu. Litery SI na wzorniku oznaczają znormalizowany gwint metryczny.

  • Przymiar do gwintów (patrz: Wzornik)

  • Wyoblanie

    zabieg obróbki plastycznej, polegający na kształtowaniu wirującego krążka blachy przez wywieranie miejscowego nacisku za pomocą narzędzia zwanego wyoblakiem, którym dociska się krążek do wzornika.

  • Wiertło kręte

    wiertło składające się z części roboczej i chwytu. Część skrawająca wiertła krętego ma dwa ostrza połączone na końcu ścinem, który jest wierzchołkiem wiertła. Kąt wierzchołkowy może wynosić 50 – 140°, zależnie od obrabianego materiału – do materiałów miękkich stosuje się wiertła kręte o mniejszym kącie wierzchołkowym. Powierzchnia części roboczej wierteł krętych grubszych od 0,7 mm jest sfrezowana w taki sposób, że pozostają na niej dwie wąskie łysinki, aby zmniejszyć tarcie o ścianki wierconego otworu. Wiertła kręte są wykonywane ze stali narzędziowej (do wiercenia w materiałach miękkich) lub ze stali szybkotnącej (do wiercenia w materiałach twardych), są wydajne w pracy, usuwają wióry z wierconego otworu i nie zmieniają średnicy ani kątów skrawania mimo ich ostrzenia. Do sprawdzania zaostrzonego wiertła krętego służą specjalne wzorniki. Nieprawidłowo zaostrzone wiertło kręte może być przyczyną przekroczenia wymiaru średnicy otworu. Najcieńsze wiertła kręte mają średnicę 0,25 mm.