Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Stoper

 • Zegarek ze stoperem

  zegarek, w którym połączono mechanizm chodu zegarka z mechanizmem dźwigniowym stopera. W środku tarczy takiego zegarka, nad wskazówkami godzinową i minutową znajduje się sekundowa wskazówka licznikowa, a poza środkiem tarczy, sekundnik, minutowa i czasem godzinowa wskazówka licznikowa. Tarcza, oprócz podziałki sekundowej, której każda działka jest podzielona na pięć mniejszych działek po 0,2 s, może mieć jeszcze jedną lub dwie podziałki dodatkowe, np. telemetryczną i tachometryczną.

 • Stoper z powracającą wskazówką

  z angl. Flyback. Sposób konstrukcji zegarka ze stoperem. Polega ona na możliwości natychmiastowego wyzerowania pracującego stopera i ponownego jego startu po naciśnięciu jednego przycisku funkcyjnego. Konstrukcja ta spełnia wymogi zegarków użytkowanych przez pilotów i stąd się wywodzi. (źródło)

 • Stoper z doganiającą wskazówką

  z franc. Rattrapante. Sposób konstrukcji zegarka ze stoperem. Pozwala na pomiar dwóch różnych odcinków czasu – podstawowego i dodatkowego. Zerowanie pomiaru odcinka dodatkowego powoduje dogonienie wskazania wskazówki pomiaru czasu podstawowego skąd wywodzi się nazwa konstrukcji.

 • Stoper (czasomierz)

  przyrząd do mierzenia krótkich odstępów czasu. W przeciwieństwie do zegara, który mierzy i wskazuje czas w sposób ciągły, stoper działa tylko podczas pomiaru, a jego wskazania mogą być kasowane. (źródło)

 • Naprawa stoperów i zegarków ze stoperem

  naprawa obejmująca mechanizm chodu i mechanizm dźwigniowy. Mechanizm chodu stopera naprawia się podobnie jak mechanizm każdego zegarka, gdyż powstają w nim... zobacz więcej

 • Stoper

  sekundomierz; urządzenie do pomiaru krótkich odcinków czasu.

 • Sekundomierz (patrz: Stoper)

 • Double Chronograph

  - (z ang. podwójny chronograf) komplikacja ta pozwala na odczytywanie tzw. międzyczasów, czyli czasów uzyskanych na pewnym odcinku wyścigu (np. okrążenia, czy długości basenu), z zachowaniem ciągłości wykonywania pomiaru głównego. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki wykorzystaniu dwóch sekundników chronografu. W trakcie spoczynku oraz przy standardowym odmierzaniu czasu z wykorzystaniem stopera są one idealnie zgrane ze sobą i nachodzą jedna na drugą. Sprawia to wrażenie, jakby były jednym ramieniem. W celu uzyskania wyniku międzyczasu należy w trakcie pomiaru nacisnąć przycisk zlokalizowany na godzinie 10-tej. Spowoduje to zatrzymanie się sekundnika widocznego na pierwszym planie. Reszta wskaźników, w tym drugi sekundnik, skrywający się dotychczas za wskazówką prezentującą wynik międzyczasu, będą nieustannie prowadziły pomiar. W celu ponownej synchronizacji obu sekundników bez zatrzymania chronografu, wystarczy ponownie nacisnąć i zwolnić przycisk zlokalizowany po lewej stronie koperty. (źródło)

 • Zegarek z dodatkowymi elementami komplikującymi konstrukcję jego mechanizmu

  zegarek specjalny, który oprócz wskazywania czasu ma do spełnienia jeszcze inne dodatkowe zadanie. Zegarek skomplikowany wyróżnia się dużą liczbą części o małych wymiarach. Ruchów części często nie można dostrzec nawet przez lupę. Ponieważ w małej przestrzeni znajduje się wiele kół, płytek, dźwigni i sprężynek, więc ze względu na oszczędność miejsca mają one nieraz bardzo dziwne kształty. Do zegarków skomplikowanych należy zegarek z naciągiem automatycznym, zegarek z kalendarzem, budzik naręczny, stoper i zegarek ze stoperem oraz repetier. Do zegarków skomplikowanych należy także zegarek ażurowy (szkieletowy) ze względu na misterne wykonanie i bardzo delikatne części. (źródło)

 • Zegar sportowy

  czasomierz używany do pomiaru czasu w różnych dyscyplinach sportowych. Dawniej używano tylko stopera. Obecnie, w zależności od potrzeb, buduje się wiele odmian czasomierzy i urządzeń chronometrycznych. Sprzęt chronometryczny używany w sporcie można podzielić na:

  • zegary do gier sportowych
  • stopery mechaniczne włączane ręcznie
  • stopery mechaniczne włączane elektrycznie
  • elektroniczne przyrządy pomiarowe
  Podczas meczów piłki nożnej czas wskazują zegary, zwykle elektryczne, o specjalnej tarczy z podziałką 45-minutową, które uruchamia się z chwilą rozpoczęcia meczu. Stoperem mechanicznym włączanym ręcznie nie można uzyskać wyników dokładniejszych niż 0,2 s. Urządzeniami elektromechanicznymi lub elektronicznymi osiąga się dokładność 0,05 s. W celu zarejestrowania kolejności poszczególnych zawodników – oprócz fotokomórki – na mecie jest jeszcze zazwyczaj ustawiona kamera fotograficzna, filmowa lub telewizyjna z urządzeniem rejestrującym, sprzężona z urządzeniami do pomiaru czasu (zob. chronometraż sportowy).

 • Ułożyskowanie ślizgowe

  ułożyskowanie, w którym czop ślizga się w gnieździe łożyska, tzw. panewce. Metalowe łożyska – panewki – mogą być wykonane bezpośrednio w płycie mechanizmu lub utworzone z odrębnych panewek, tzw. tulejek łożyskowych. Dobra współpraca czopa z panewką zależy od materiałów i gładkości powierzchni tych elementów. Czopy są przeważnie stalowe. Panewki wykonuje się z miękkiego stopu, np. mosiądzu, brązu. W zegarkach i niektórych zegarach stosuje się bardzo odporne na zużycie panewki mineralne, tzw. łożyska kamienne (zob. kamień zegarkowy). Powierzchnie styku czopa i panewki powinny być starannie wygładzone i nasmarowane, aby zmniejszyć opory tarcia. Ułożyskowanie ślizgowe może być z czopem ruchomym (przekładnia napędu, chodu, zliczająca) lub z czopem nieruchomym (przekładnia wskazań, urządzenie naciągowe). Czopem nieruchomym może być wkręt szyjkowy – taki sposób ułożyskowania ślizgowego stosuje się do różnego rodzaju zapadek oraz dźwigni w stoperach.

 • Telemetr

  poprawnie skala telemetru. W zegarku ze stoperem dodatkowa podziałka naniesiona na tarczy lub kopercie zegarka pozwalająca na podstawie czasu upływającego od jednego do drugiego wyładowania atmosferycznego na określenie odległości przebywania obserwatora od tych wyładowań. (źródło)

 • Tachometr

  poprawnie skala tachometru. W zegarku ze stoperem dodatkowa podziałka naniesiona na tarczy lub kopercie zegarka pozwalająca na podstawie czasu potrzebnego na przebycie odległości wzorcowej (zwykle 1 km) określić chwilową prędkość pojazdu. (źródło)

 • Ściągacz wskazówek

  narzędzie do ściągania wskazówek. Do ściągania mocno nabitych wskazówek, np. stoperowych, służy ściągacz wskazówek śrubkowy. Do różnego typu wskazówek najlepszy jest dźwigniowy ściągacz wskazówek Bergeon – można nim ściągać wskazówki bez obawy uszkodzenia delikatnych tarcz zegarka.

 • Split-second

  typ chronografu z podwójną wskazówką stopera, służącą do dokonywania pomiarów międzyczasów. W praktyce, po uruchomieniu stopera obie wskazówki przemieszczają się wokół tarczy razem, jednakże w dowolnym momencie można zatrzymać jedną z nich nie przerywając biegu drugiej. Po odczytaniu międzyczasu i zwolnieniu zatrzymanej wskazówki, dogania ona tę, która pozostała w ruchu, kontynuując pomiar. (źródło)

 • Ratrapanta

  stoper z podwójnym sekundnikiem, jeden może być zatrzymywany w każdej chwili, dla pomiaru międzyczasu, a drugi zatrzymuje się dopiero po wyłączeniu stopera. (źródło)

 • Pulsometr

  poprawnie skala pulsometru. W zegarku ze stoperem dodatkowa podziałka naniesiona na tarczy lub kopercie zegarka pozwalająca na podstawie czasu upływającego od jednego do drugiego uderzenia serca określić puls badanej osoby. W zegarkach ze skalą pulsometru podaje się na ile uderzeń na minutę podziałka jest wyskalowana. (źródło)

 • Przycisk koperty

  element umożliwiający zewnętrzną ingerencję w mechanizm. W zależności od konstrukcji może być to przycisk wyzwalany ręką, lub narzędziem (przycisk wewnętrzny). Przyciski służą do wyzwalania dodatkowych funkcji (najczęściej stoper) lub korekty nastaw. (źródło)

 • Podwójna tarcza

  z okazji swojej okrągłej rocznicy – 100 lat istnienia – Tag Heuer zaprezentował przeprojektowaną linię stoperów. To właśnie w nich po raz pierwszy użyto tzw. „podwójnej tarczy”. Rozwiązanie to polegało na tym, że minutowy licznik chronografu przeniesiono z małej tarczki na centralną część tarczy głównej. Zrobiono to tak, że skala sekundowa naniesiona była na zewnętrznym ringu, a minutowa na wewnętrznym, natomiast wskazówki o różnej długości (sekundowa dłuższa) swoimi grotami dotykały tylko właściwej skali. Dzięki temu znacząco polepszyła się czytelność wskazań. (źródło)

 • Naprawa zegarków specjalnych

  naprawa wymagająca spokojnej, systematycznej i starannej pracy, gdyż zegarki te są bardziej skomplikowane niż zwykłe. Rozbierając zegarek skomplikowany do naprawy należy dobrze zapamiętać, a nawet narysować i zanotować, w jakim porządku poszczególne części są zmontowane – dzięki temu uniknie się pomyłek i zaoszczędzi czasu przy montażu. Podczas rozbierania należy układać części w takim porządku w jakim wyjmuje się je z zegarka i w odwrotnej kolejności je składać. Zegarek montuje się po naprawieniu jego uszkodzonych części i dokładnym oczyszczeniu. Najpierw składa się mechanizm chodu (bez balansu), a potem urządzenia dodatkowe. Uwagi te dotyczą zarówno naprawy budzików naręcznych, naprawy stoperów i zegarków ze stoperem, naprawy zegarków z kalendarzem, naprawy zegarków z naciągiem automatycznym, jak i naprawy repetierów, w których lepiej jednak jest zmontować mechanizm zespołu repetycyjnego, a potem – resztę. Miejsca trące należy nasmarować uważając, aby nie nałożyć za dużo smaru, gdyż uniemożliwia to sprawne działanie. Szczególnej uwagi wymaga osadzenie wskazówek w stoperach – należy je osadzać bardzo mocno, gdyż podczas nagłych i szybkich ruchów przy kasowaniu wskazań mogą się obluzować.

 • Monopusher

  komplikacja chronografu z jednym, zintegrowanym w koronce przyciskiem do obsługi stopera.

 • Latająca wskazówka sekundowa

  z ang. flaying seconds, jumping seconds/hand. Jest to sposób działania wskazówki sekundowej, która w zegarkach ze stoperem wykonuje pełny obrót w każdej sekundzie, przystaje cztery, pięć lub osiem razy wskazując czwarte, piąte lub ósme części sekundy. (źródło)

 • Koło kolumnowe

  rodzaj koła z „pionowymi” zębami stosowany w mechanizmach stoperowych. Koło to umożliwia sterowanie stopera przy pomocy jednego przycisku zazwyczaj umieszczonego w główce naciągowej, a jego brak powoduje, że do tego potrzebne są dwa tłoczki znajdujące się obok główki naciągowej. (źródło)

 • Hanhart, Schwenningen, Niemcy

  fabryka produkująca stopery mechaniczne i zegary domowe.

 • ExoTourbillon

  patent Montblanc – różnica między klasycznym tourbillon a patentem Montblanc polega na innym umiejscowieniu koła balansu – poza klatką tourbillonu, co skutkuje redukcją zajmowanego przez nią miejsca oraz zmniejszeniem jej wagi. Dzięki takiemu rozwiązaniu technicznemu udaje się uzyskać znaczną oszczędność energii niezbędnej do zasilania pracy mechanizmu, producent podaje redukcję tego parametru o wartość wynoszącą 30 procent – także podczas włączonego stopera – nie tracąc przy tym nic z dokładności chodu. (źródło)

 • Crown Operator System (COS)

  system polegający na obsłudze stopera za pomocą koronki (startu, zatrzymania i resetu stopera dokonuje się przez odpowiednie obracanie koronki).

 • Chronoskop

  – zegarek z dodatkową wskazówką sekundową (źródło)

 • Chronograf

  popularnie (choć błędnie z Polską Normą i etymologią słowa) nazywany w całym świecie zegarek z dodatkową funkcją, umożliwiającą pomiar krótkich odcinków czasu. Funkcja stopera – zegarek ze stoperem. (patrz: Stoper albo też Zegarek ze stoperem).