Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Smarownik

  • Smarownik (oliwiak)

    narzędzie do nabierania oleju ze smarownicy i smarowania łożysk w mechanizmach zegarowych. Smarownik powinien być wykonany ze stali nierdzewnej w kształcie cienkiego pręcika, ze spłaszczonym i nieco rozszerzonym końcem. Im większe jest rozszerzenie, tym więcej utrzyma się na nim smaru. Po umoczeniu końca smarownika w oleju powinna na nim pozostać tylko taka ilość oleju, jaka jest potrzebna do nasmarowania jednego łożyska. Po dotknięciu nim do łożyska olej powinien spłynąć. W użyciu są także smarowniki z wbudowanym zbiornikiem na olej. Końcówka takiego smarownika jest cienką rurką, w której znajduje się stalowa igła, uruchamiana dźwignią z przyciskiem. Naciśnięcie dźwigni powoduje ruch powrotny igły i wypłynięcie pewnej ilości oleju. Im wysunięcie igły jest większe, tym więcej oleju wypływa z rurki. Wielkość wysunięcia igły reguluje się wkrętem nastawczym. W innej konstrukcji smarownika ze zbiornikiem na olej nie ma dźwigni z przyciskiem, gdyż olej wypływa po lekkim naciśnięciu igłą do smarowanego łożyska.

  • Podstawka smarowników (patrz: Smarownica)

  • Oliwiak (patrz: Smarownik)

  • Smarownica (oliwiarka)

    naczynie do przechowywania małej ilości smaru, z którego czerpie się smar za pomocą smarownika. Do każdego rodzaju smaru powinna być osobna smarownica. Praktyczny jest komplet smarownic, umieszczony na jednej podstawce z automatycznie otwieranymi przykrywkami. Każda smarownica ma inną barwę, odpowiednio do numeru oleju, i zawiera olej z buteleczki o takim samym kolorze etykiety. Za smarownicą na podstawce znajduje się występ z otworami do poszczególnych smarowników, których trzonki mają taką samą barwę, jak odpowiednie smarownice. Najważniejsze jednak jest to, aby w smarownicy znajdowała się wkładka ze szlifowanego agatu lub szkła z zagłębieniem na olej oraz by zamknięcie było szczelne. Smarownice należy utrzymywać w wielkiej czystości. Co pewien czas powinno się ją oczyścić ze starego oleju, wymyć benzyną, wytrzeć do sucha i dopiero wtedy nałożyć szklaną pałeczką świeży olej.