Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Rezystor

 • Rezystor (opornik)

  element elektryczny, którego podstawowym parametrem jest rezystancja. Rozróżnia się rezystory:

  • liniowe, których rezystancja jest stała w szerokim zakresie napięć, prądów, temperatury i oświetlenia
  • nieliniowe, np. warystory, termistory, fotorezystory

 • Opornik (patrz: Rezystor)

 • Warystor

  rezystor (opornik) półprzewodnikowy nieliniowy, którego rezystancja zależy od napięcia, prądu i kierunku polaryzacji. Warystor jest stosowany przede wszystkim jako element zabezpieczający przed przepięciem.

 • Urządzenie gasikowe (gasik)

  urządzenie elektryczne stosowane w układach stykowych, zapobiegające iskrzeniu styków. Do urządzeń takich należą:

  • diody
  • dławiki
  • dwojniki RC (rezystor i kondensator)

 • Układ scalony

  mikrominiaturowy układ elektroniczny, charakteryzujący się tym, że wszystkie lub część elementów wraz z połączeniami są wykonane nierozłącznie (połączenia są nierozbieralne) w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża. Najczęściej podłożem jest półprzewodnik (krzem krystaliczny), a wszystkie tranzystory, diody, rezystory, kondensatory... zobacz więcej

 • Dzielnik napięcia

  układ bierny (np. rezystorowy, kondensatorowy) służący do uzyskania części napięcia zasilającego ten układ.