Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Rezystancja

 • Rezystancja (opór czynny)

  zjawisko elektryczne stawiające opór elektronom w przewodniku i powodujące stratę przepływającej energii. Odwrotnością rezystancji jest przewodność – im większa przewodność, tym mniejsza rezystancja. Prąd w odcinku obwodu zmienia się proporcjonalnie do napięcia. Wielkość rezystancji R określa się stosunkiem napięcia U między końcami przewodu do natężenia prądu I, przepływającego przez niego: R = U/I. Jednostką rezystancji jest om, a jej symbolem – Ω. 1 Ω = 1 V/1 A. Pomiar rezystancji można przeprowadzić pośrednio przez pomiar napięcia i natężenia prądu lub bezpośrednio za pomocą omomierza.

 • Opór czynny (oporność) (patrz: Rezystancja)

 • Warystor

  rezystor (opornik) półprzewodnikowy nieliniowy, którego rezystancja zależy od napięcia, prądu i kierunku polaryzacji. Warystor jest stosowany przede wszystkim jako element zabezpieczający przed przepięciem.

 • Rezystywność (opór właściwy, oporność właściwa)

  rezystancja przewodnika o długości jednego metra i o polu powierzchni przekroju równym jednemu metrowi kwadratowemu . Jednostką rezystywności w układzie SI jest 1 Ωm.

 • Rezystor (opornik)

  element elektryczny, którego podstawowym parametrem jest rezystancja. Rozróżnia się rezystory:

  • liniowe, których rezystancja jest stała w szerokim zakresie napięć, prądów, temperatury i oświetlenia
  • nieliniowe, np. warystory, termistory, fotorezystory