Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Regulator spr����ysto-elektryczny

 • Regulator wiatrakowy

  regulator składający się z wałka i osadzonej na nim płytki, stanowiącej dwa skrzydła. Opór powietrza działający na skrzydła obracającego się wiatraka powoduje moment hamujący i ustala prędkość kątową wiatraka. Regulator wiatrakowy ma zastosowanie w mechanizmach oraz w budzikach grających. Oprócz regulatorów wiatrakowych zwykłych, stosuje się regulatory wiatrakowe o zmiennej rozpiętości skrzydeł. Gdy prędkość obrotowa wzrasta, skrzydła rozchylają się, powodując zwiększenie momentu hamującego. Gdy prędkość obrotowa maleje, sprężyna przywraca skrzydła do początkowego położenia.

 • Regulator sprężysto-elektryczny

  regulator drgający wysokiej częstotliwości (300Hz – 10 MHz), którego masa drgająca ulega odkształceniom sprężystym. Regulatory tego typu są pobudzane do drgań impulsami elektrycznymi. Takim regulatorem jest oscylator kamertonowy i oscylator kwarcowy. Oscytatory te są stosowane w zegarach i w zegarkach do mierzenia czasu z dużą dokładnością.

 • Regulator bezwładnikowy

  masa ułożyskowana na wałku wykonująca drgania obrotowe pod wpływem sił wywieranych przez współpracujące koło zębate wychwytowe. Regulator bezwładnikowy nie ma własnego okresu wahań, gdyż nie działa nań moment zwrotny od sprężyny, ani od siły ciężkości. Regulator bezwładnikowy ma zastosowanie w migawkach fotograficznych i innych opóźniaczach, odmierzających krótkie odstępy czasu. Regulator bezwładnikowy z wychwytem hakowym jest stosowany do napędu młotka w budzikach mechanicznych.

 • Regulator balansowy

  regulator chodu stanowiący w połączeniu z wychwytem kotwicowym główny zespół zegarka mechanicznego. Składa się z balansu... zobacz więcej

 • Okres wahań regulatora (np. balansu, wahadła)

  odstęp czasu między dwiema kolejnymi identycznymi fazami ruchu regulatora. Czas trwania jednego wahnięcia regulatora jest równy połowie okresu. (źródło)

 • Zegar regulator

  precyzyjny zegar ścienny (wiszący), z napędem obciążnikowym, wychwytem Grahama i długim wahadłem, ale krótszym od wahadła sekundowego. Może mieć mechanizm bicia. Mechanizm wraz z całym wahadłem i obciążnikami znajduje się w długiej obudowie szafkowej.

 • Wahadło

  wahadło czyli regulator chodu ma za zadanie za pośrednictwem wychwytu w równych odstępach czasowych uwalniać koła mechanizmu chodu, prowadząc tym samym do prawidłowej pracy mechanizmu chodu. Ważne jest to, żeby regulator w równych odstępach czasu miał odpowiednią wielkość wychyleń. Dlatego niezmiernie ważną sprawą jest, by owy regulator, jak wahadło, posiadało taką cechę jak izochroniczność, czyli następujące po sobie wahnięcia są oddzielone równym odcinkiem czasu. Największą dokładność wahadła uzyskujemy wtedy, gdy jest ono długie i ciężkie (jednak takie wahadła potrzebują większych impulsów). Plusem długich wahadeł jest jeszcze to, iż błąd wielkości okresu jest powtarzany mniej razy w danym czasie, niż w wahadłach krótszych. Charakterystyczną właściwością wahadła, sprawiająca, że jest przydatne do odmierzania czasu, jest jego izochronizm. Tę właściwość w. odkrył i ogłosił Galileo Galilei (Galileusz) w roku 1583. Budowa wahadła:

  • element mocujący
  • ramię wahadła
  • soczewka
  • nakrętka regulująca
  Jako pierwszy wahadła w zegarze użył Christiaan Huygens około roku 1657. (źródło)

 • Synchronizacja regulatora (patrz: Mechanizm synchroniczny)

 • Ruch uzupełniający regulatora (patrz: Wychwyt)

 • Regulator wahadłowy (patrz: Wahadło)

 • Regulator napędowy (patrz: Napęd elektryczny balansu)

 • Regulator kwarcowy (patrz: Oscylator kwarcowy)

 • Regulator kamertonowy (patrz: Oscylator kamertonowy)

 • Regulator chodu (patrz: Wahadło)

 • Regulator atomowy (patrz: Oscylator atomowy)

 • Regulateur (regulator)

  typ tarczy zegara z centralną wskazówką minutową. Wskazówka godzinowa znajduje się na mniejszej tarczy, najczęściej pod godziną dwunastą. Stworzony w osiemnastym stuleciu przez francuskiego zegarmistrza Louisa Berthouda. Pierwszym seryjnym zegarkiem naręcznym z tym typem tarczy był zegarek Chronoswiss z roku 1987. (źródło)

 • Spring Drive

  – mechanizm opracowany przez inżynierów Grand Seiko. Praca tego mechanizmu jest bezszelestna. Nasłuchując jego pracę nie usłyszymy klasycznego „tik tak”. Właściwie to nie usłyszymy nic. Wynika to z faktu, że jego praca jest ciągła, a nie krokowa, jak w przypadku innych rozwiązań - zarówno w mechanizmach kwarcowych, jak i mechanicznych. Spring Drive to mechanizm hybrydowy. Energia do jego zasilania, podobnie jak w zegarkach mechanicznych, magazynowana jest na sprężynie. Innowacją Seiko, było skonstruowanie trójsynchronicznego regulatora, odpowiedzialnego za kontrolę energii mechanicznej, elektrycznej i elektromagnetycznej. Podobnie jak wychwyt i balans w werku mechanicznym, odpowiada on za stopniowe uwalnianie nagromadzonej na sprężynie energii. Mimo tej samej funkcji, zasada jego działania jest zupełnie inna i realizowana jest za pomocą hamulca elektromagnetycznego. Jego zadaniem jest spowolnienie działania całego układu do prędkości taktowanej przez rezonator kwarcowy, który zapewnia wysoką dokładność działania mechanizmu. Energia elektryczna potrzebna do zasilenia kryształu kwarcu pochodzi również z trójsynchronicznego regulatora. W mechanizmach Spring Drive ruch wskazówek jest ciągły - to jedyne, jak dotąd, rozwiązanie tego typu w całym świecie zegarkowym. Obserwacja w zupełnej ciszy przesuwającego się ruchem jednostajnym ramienia sekundnika jest wręcz hipnotyzująca. To wyjątkowe zjawisko, od którego trudno oderwać wzrok. (źródło)

 • H-Power (Śrubowy naciąg)

  Nowatorski system naciągu sprężyny opracowany przez Philipa Lütolfa w roku 2008. Cztery ręcznie napięte sprężyny o kształcie helikoidy podczas rozwijania się przekazują swoją energię do mechanizmu zwanego "liniowym regulatorem dużej siły". Urządzenie to stabilizuje siły oddziaływania sprężyn i w formie momentu napędowego przekazuje ją do przekładni. (źródło)

 • Tri-synchro

  – rodzaj regulatora, który wziął swoją nazwę od trzech rodzajów energii – czyli czysto mechanicznej ze sprężyny, przetwarzanej częściowo na elektryczną i następnie elektrodynamiczną – czyli magnetyczną regulującą / hamującą ruch koła na podstawie impulsów z kryształu kwarcu. (źródło)

 • magic lever

  – opracowany przez Seiko specjalny układ regulatora. Część energii mechanicznej sprzężny jest zamieniana przez cewkę na energię elektryczną, która zasila kwarcowy regulator chodu Tri-synchro. Zamiast klasycznego wychwytu, tutaj rolę hamująca przejął elektromagnetyczny regulator, który za pomocą pola magnetycznego hamuje wirujące koło będące jakby odpowiednikiem koła balansowego. (źródło)

 • sekunda-zero-stop (patrz: secondo-zero-stop)

  w momencie odciągnięcia koronki sekundnik się zatrzymuje i ustawia "na zero". W tym samym momencie wskazówka minutowa przeskakuje na najbliższy pełny indeks minutowy, a przekręcenie koronki powoduje jej skok o pełną minutę. (źródło)

 • Zegarek kwarcowy

  Zegarek, podobnie jak zegar kwarcowy, składa się z:

  • oscylatora kwarcowego
  • układu scalonego o dużej skali integracji
  • wskaźnika czasu
  • baterii zasilającej
  Jego części są odpowiednio mniejsze. W zegarkach kwarcowych są stosowane głównie elementy elektroniczne. Wnętrze zegarka kwarcowego przypomina raczej zminiaturyzowaną aparaturę radiową niż mechanizm zegarka. Główną rolę odgrywa w nim oscylator kwarcowy, jako regulator chodu, oraz układ scalony. W niektórych zegarkach układ scalony zawiera 1000 – 8000 elementarnych tranzystorów, znajdujących się na płytce krzemowej o powierzchni kilku milimetrów kwadratowych. Dzielnik częstotliwości, znajdujący się w tym układzie, zmienia wysoką częstotliwość drgań oscylatora kwarcowego, najczęściej 32 768 Hz, na częstotliwość 1 Hz. Przetwarzanie drgań elektrycznych na wskazania zegarka odbywa się elektromechanicznie lub elektronicznie.
  • Przetwarzanie elektromechaniczne odbywa się za pomocą silnika skokowego lub innego przetwornika, napędzającego przekładnię wskazań, w wyniku czego otrzymuje się wskazania analogowe.
  • Natomiast przetwarzanie elektroniczne odbywa się bez żadnych elementów mechanicznych, lecz tylko za pomocą układów elektronicznych, dających w wyniku wskazania cyfrowe.
  Ukazują się coraz to nowe zegarki kwarcowe, które – oprócz wskazań czasu – mają różne wskazania dodatkowe, a jest ich dzisiaj całe mnóstwo.

 • Zegarek

  zegar o małych rozmiarach, przystosowany do noszenia jako przedmiot osobistego użytku, najczęściej naręczny lub kieszonkowy. Pierwszy zegar mechaniczny o małych wymiarach i przystosowany do noszenia zbudował w 1510 r. Peter Henlein w Norymberdze. prof. Z. Mrugalski Zegarki możemy podzielić na:

  • kieszonkowe
  • naręczne
  • pierścionkowe
  • wisiorkowe
  • inne
  Zegarek mechaniczny składa się z podobnych zespołów i części, z jakich składa się zegar mechaniczny, lecz części te są, z wiadomych względów, znacznie mniejsze. Większa różnica tkwi w sposobie nakręcania i konstrukcji urządzenia naciągowo-nastawczego. Pod tym względem rozróżnia się zegarki z naciągiem
  • sprzęgnikowym
  • chybotkowym
  W zależności od zastosowanego wychwytu rozróżnia się zegarki:
  • cylindrowe
  • kotwicowe
  Ze względu na jakość zegarki dzieli się na:
  • popularne
  • szablonowe
  • markowe
  W zależności od zastosowanego regulatora rozróżnia się zegarki:
  • balansowe
  • kamertonowe
  • kwarcowe (o wskazaniach analogowych jak i cyfrowych)

 • Zegar wtórny

  urządzenie przeznaczone do wskazywania czasu bieżącego, sterowane impulsami wysyłanymi przez zegar pierwotny lub centralę zegarową. Nie ma własnego regulatora chodu. Jego wskazania zależą od wskazań zegara pierwotnego, którym jest sterowany, dlatego nazywa się zegarem zależnym. Zegar wtórny składa się z... zobacz więcej

 • Zegar wartowniczy noszony

  zegar kontrolny noszony przez wartownika. Specjalne klucze do niego są umieszczone w różnych miejscach strzeżonego obiektu. Miejsca te wartownik powinien obejść w czasie jednej rundy – dochodzi on do każdego klucza i wkłada go do otworu zegara. Mechaniczne zegary wartownicze noszone mają regulator balansowy, wychwyt kołkowy lub wychwyt szwajcarski oraz napęd sprężynowy z 8-dniową pojemnością napędu.

 • Zegar wahadłowy

  zegar, którego regulatorem chodu jest wahadło. (źródło)

 • Zegar sztrasburski

  Zegar, który jednoczy w sobie trzy rodzaje zegarów specjalnych – jest jednocześnie zegarem figularnym, planetarnym i kurantowym. Pod względem konstrukcji i wielkości nie ma równego sobie na świecie. Jest ustawiony wewnątrz katedry pod wysokim witrażem. Główny mechanizm zegara, o napędzie obciążnikowym, nakręcany co 8 dni, napędza wskazówki czasu słonecznego średniego. Tarcza tego zegara, o średnicy 80 cm, ma dwie pary wskazówek. Pozłacane wskazują czas miejscowy średni, a posrebrzone czas zachodnioeuropejski. Mechanizm jest zaopatrzony w wychwyt Grahama z długą kotwicą oraz w sprężynowy napęd pośredni wychwytu, naciągany przez główny obciążnik co 5 s. Regulatorem jest wahadło sekundowe, kompensowane za pomocą prętów metalowych. Oprócz głównego mechanizmu są jeszcze cztery mechanizmy ułożone poziomo, z których dwa służą do napędu sklepienia niebieskiego, kalendarza, planetarium i figur, a dwa – do wybijania kwadransów i godzin. (źródło)

 • Zegar skarbonkowy

  zegar wyposażony w balansowy regulator chodu z napędem sprężynowym i codziennym naciągiem ręcznym. Jest to chodzik lub budzik ze specjalną obudową. Do wałka sprężyny napędowej mechanizmu chodu jest przymocowane urządzenie blokujące, które umożliwia nakręcenie zegara dopiero po wrzuceniu monety do otworu znajdującego się w górnej części obudowy. Tak więc każde nakręcenie zegara musi być opłacone. Pod mechanizmem znajduje się skarbonka, którą można otworzyć specjalnym kluczem.

 • Zegar pojazdowy

  zegar używany w różnego rodzaju pojazdach. Najstarsze zegary pojazdowe to chronometr okrętowy i zegar powozowy. Chronometry są używane na statkach i okrętach do celów nawigacyjnych. Zegary powozowe to duże zegarki kieszonkowe, z 8-dniową pojemnością napędu, używane przez pracowników pocztowych i kolejowych. Obecnie do zegarów pojazdowych zalicza się zegary zainstalowane w samolotach, samochodach, motocyklach, tramwajach i innych pojazdach. Są one wbudowane w tablice rozdzielcze obok innych wskaźników. Nowoczesne zegary pojazdowe są wyposażone w oscylatory kwarcowe, dzięki czemu odznaczają się większą dokładnością i są mniej wrażliwe na wstrząsy niż zegary z regulatorem balansowym. Do zegarów pojazdowych zalicza się także taksometr.

 • Zegar pierwotny (główny)

  urządzenia przeznaczone do odmierzania i konserwacji czasu oraz do wytwarzania elektrycznych sygnałów sterujących, przekazywanych do urządzeń odbiorczych, najczęściej do zegara wtórnego. Funkcję zegara pierwotnego może spełniać zegar niezależny, wyposażony w impulsator, tj. urządzenie do wytwarzania impulsów elektrycznych w jednakowych, z góry określonych, odstępach czasu, np. co minutę lub sekundę. Wszystkie dotychczas stosowane zegary pierwotne można podzielić ze względu na rodzaj regulatora – rozróżnia się zegary pierwotne:

  • wahadłowe
  • balansowe
  • kwarcowe
  • atomowe
  Poszczególne rodzaje zegarów pierwotnych wykazują następujące średnie niedokładności chodu:
  • zegary pierwotne balansowe lub wahadłowe średniej klasy – ponad 2 s/dobę
  • zegary pierwotne wahadłowe wysokiej klasy oraz kwarcowe bez termostatu – 0,1 – 0,5 s/dobę
  • zegary pierwotne kwarcowe z termostatem – 0,01 s/dobę.