Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Chwytki

  • Chwytki (pinceta)

    narzędzie zegarmistrzowskie służące do chwytania części zegarowych. Najczęściej zegarmistrz używa chwytek zwykłych do pracy przy zegarkach oraz grubszych chwytek zwykłych do pracy przy zegarach i budzikach. Rzadziej używa się chwytek takiego samego kształtu, ale wykonanych z brązu lub mosiądzu, do chwytania baterii zegarkowych oraz części złoconych i polerowanych, aby nie uszkodzić ich powierzchni. Chwytki do prostowania włosów mają długie wąskie końce, które trzeba chronić przed uszkodzeniem. Są także używane chwytki do wyginania włosów bregetowskich, do wypychania klocków włosów, do ściągania wskazówek oraz do prostowania czopów (zob. naprawa czopów).

  • Pinceta (patrz: Chwytki)