Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: wydajno���� maszyn

 • Szlifowanie maszynowe

  szlifowanie wykonywane w pracowni zegarmistrzowskiej na szlifierkach stołowych lub na specjalnym przyrządzie do szlifowania, dostosowanym do tokarki. Na szlifierkach ostrzy się narzędzia tnące (wiertła, przecinaki, noże tokarskie) oraz szlifuje płaszczyzny, czopy stożkowe i wałki. Na przyrządzie dostosowanym do tokarki można szlifować płaszczyzny i czopy kwadratowe. Narzędziem do szlifowania maszynowego jest ściernica.

 • Polerowanie maszynowe

  polerowanie na specjalnych maszynach, zwanych polerkami, lub na zwykłych szlifierkach albo urządzeniach do szlifowania umocowanych na suporcie tokarki zegarmistrzowskiej. Zamiast ściernicy zakłada się tarcze polerskie z miękkiej stali, brązu, drewna lub filcu. Najpierw poleruje się tarczami pokrytymi papką lub pastą zawierającą zieleń polerską, a wykańcza – szczotkami szczecinowymi, wełnianymi lub flanelowymi, pokrytymi czerwienią polerską w postaci suchej pasty o niewielkiej zawartości tłuszczu. Im pasta jest bardziej sucha, tym większy otrzymuje się połysk. Małe przedmioty, wytwarzane masowo, zwłaszcza takie, które nie muszą mieć ostrych krawędzi, poleruje się w bębnach polerskich, wypełnionych gładkimi kulkami i kołkami oraz cieczą do polerowania, np. wywaremz mydlnika.

 • Production counter (patrz: wydajność maszyn)

  komplikacja wykorzystywana do obliczenia wydajności maszyn. Funkcja ta została zastosowana np. w zegarku Breitling Chronomat ref. 801 (źródło)

 • Zakłady Maszyn Biurowych METRON (patrz: Metron)

 • Kazimierz Żelazkiewicz

  - urodził się 25. lutego 1904 roku w Ciechocinku. Był synem Jan i Marii (z domu Nędziusiak). W 1920 roku ukończył Szkołę Salezjanów w pobliskim Aleksandrowie Kujawskim. Edukację kontynuował w kierunku technicznym kończąc Państwową Szkołę Budowy Maszyn w Grudziądzu. Więcej tutaj: (źródło)

 • Trufey Watch Service (TWS)

  Nowo otwarta pracownia zegarmistrzowska działająca w oparciu o standardy renomowanych, europejskich serwisów zegarkowych. Najwyższą jakość obsługi oraz wysoki poziom naprawy mają zapewnić świetnie wykwalifikowani zegarmistrzowie oraz najnowocześniejszy w Polsce park maszynowy. Serwis działa w Krakowie oraz pod adresem www.watch-service.pl. (źródło)

 • Brat Bernard Maria Stanisław Bartnik

  aw Bartnik urodził się 11 marca 1918 r. w Rudnikach k. Częstochowy, w rodzinie rzemieślniczej. Jego ojciec był właścicielem warsztatu wytwarzającego proste maszyny rolnicze. Stanisław od najmłodszych lat miał zamiłowanie do techniki i dlatego też uczęszczał do średniej szkoły technicznej, w której miał opinię wyjątkowo uzdolnionego ucznia. Więcej tutaj: (źródło)

 • Żeliwo

  stop żelaza, otrzymywany w wyniku przetopienia surówki ze złomem żeliwnym lub stalowym oraz z dodatkami żelazokrzemu i żelazomanganu. Żeliwo jest używane na odlewy różnych części maszyn. W technice zegarowej jest stosowane na obciążniki zegarów popularnych i szkielety zegarów wielkich.

 • Zegar rejestrujący

  zegar, który zapisuje pewne zjawiska zachodzące w funkcji czasu. Do zegarów rejestrujących mechanicznych należą następujące przyrządy:

  • termografy - rejestrujące zmiany temperatury
  • barografy - rejestrujące ciśnienie atmosferyczne
  • higrografy - rejestrujące wilgotność względną powietrza
  • pluwiografy - rejestrujące wielkość i częstość opadów
  Wielkości charakteryzujące procesy wytwórcze w zakładach przemysłowych, pracę maszyn i inne zjawiska badane w zależności od upływającego czasu samoczynnie przetwarza i dokumentuje w postaci wykresów (zob. rejestrator zegarowy).

 • Wtłaczanie

  łączenie nierozłączne części maszynowych, których wymiar otworu części zewnętrznej jest mniejszy niż wymiar części wewnętrznej. Połączenie uzyskuje się przez wtłoczenie (wciśnięcie) jednej części w drugą. W taki sposób są osadzane koła, kotwice, dźwignie i inne części zegara oraz oraz kamienie łożyskowe w zegarkach.

 • Wrzeciono

  wirująca część maszyny np. wiertarki, tokarki. W zegarkach z wychwytem wrzecionowym wrzecionem nazywa się oś, na której znajdują się palety oraz kolebnik lub balans.

 • Wirnik

  wirująca, wykonująca ruch obrotowy część maszyny, np. silnika elektrycznego.

 • Wiertarka

  maszyna do wiercenia otworów – może być stała (przytwierdzona do fundamentu), przenośna (stołowa lub piersiowa) lub ręczna. W warsztacie zegarmistrzowskim są stosowane różne maszyny i urządzenia do wiercenia. Ze względu na stosunkowo małe wymiary obrabianych przedmiotów wiertarka jest używana rzadko – jeżeli zegarmistrz posiada tokarkę zegarmistrzowską wrzecionową i odpowiednie do niej przybory, to może na niej wykonywać najrozmaitsze operacje wiercenia wchodzące w zakres jego pracy. W cienkich, płaskich przedmiotach można wiercić otwory wiertłem piórkowym (dwustronnie zaostrzonym), zamocowanym w furkadle.

 • Welcowanie

  pewna odmiana frezowania zębów kół zegarowych za pomocą freza kształtowego i specjalnej maszyny, zwanej welcarką (kalibrownicą). Celem welcowania było poprawianie i wygładzanie zębów kół w dawniej produkowanych zegarach. We współczesnych zegarach zęby kół są wykonane bardzo dokładnie, nie trzeba więc ich welcować.

 • Wałek

  sztywna część maszyny lub mechanizmu, na której są osadzone inne części wykonujące ruch obrotowy lub wahadłowy. Wałek, podobnie jak oś, ma zwykle kształt walcowy. Wałki są zawsze ruchome i obracają się wraz z osadzonymi na nich częściami. W odróżnieniu od osi przenoszą moment skręcający. Określenia wałek i oś są jednak czysto umowne – osie ruchome konstrukcyjnie niczym się nie różnią od wałków. W zegarmistrzostwie te wałki, na których są osadzone koła i zębniki, nazywa się osiami.

 • Ultradźwięki

  fale dźwiękowe (drgania akustyczne) o częstotliwości ponaddźwiękowej (powyżej 20 000 Hz) niesłyszalne dla ucha ludzkiego. Mają zastosowanie w różnych gałęziach techniki, między innymi do czyszczenia zegarków i zegarów w czyszczarkach ultradźwiękowych (zob. czyszczenie zegarków i zegarów maszynowe; obróbka ultradźwiękowa).

 • Trasowanie

  wyznaczanie na powierzchni materiału osi symetrii, środków i obwodów otworów oraz wykreślaniu zarysów wykonywanych części maszyn. Trasowanie stosuje się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej, a także w pracach naprawczych. W przemyśle maszynowym ma ono szerokie za stosowanie we wszystkich prawie fazach procesu technologicznego. W warsztacie zegarmistrzowskim występuje rzadko.

 • Toruńska Fabryka Zegarów (patrz: Zakłady Maszyn Biurowych METRON)

 • Toluol (toluen)

  ciecz otrzymywana przy destylacji smoły pogazowej lub ropy naftowej, służąca do czyszczenia części zegarowych w czyszczarkach (zob. czyszczenie zegarków i zegarów maszynowe).

 • Technologia rzemieślnicza (warsztatowa)

  metody pracy stosowane w warsztacie rzemieślniczym (np. zegarmistrzowskim) za pomocą maszyn, przyrządów i prostych narzędzi.

 • Tarcza polerska (polerownicza)

  narzędzie do polerowania maszynowego, wykonywane z miękkiej stali, brązu, drewna lub filcu.

 • Ściernica

  narzędzie do szlifowania maszynowego. Ściernice są wykonywane z ziarn materiałów ściernych, połączonych spoiwem ceramicznym, mineralnym lub organicznym. Rola spoiwa ściernicy jest tak samo ważna, jak rola ziarn ściernych – w czasie szlifowania ostrza ziarn ulegają stępieniu, spoiwo powinno być tak silne, aby utrzymywało ziarna, dopóki są one ostre, i umożliwiało ich wykruszanie, gdy się stępią. Ściernica musi mieć bardzo dużą szybkość skrawania – 25 – 50 m/s. Jeśli szybkość jest za mała, ściernica zaciera się obrabianym materiałem i przestaje szlifować. Ściernicę założoną na wrzeciono szlifierki należy uprzednio wyrównoważyć.

 • Szlifowanie ręczne

  szlifowanie, występujące w pracowni zegarmistrzowskiej częściej niż szlifowanie maszynowe, gdyż części zegarkowe są płaskie i małe – można je szlifować na osełkach, papierem lub płótnem ściernym i proszkiem ściernym na szklanej płycie.

 • Szlifowanie

  obróbka metali i innych twardych materiałów, polegająca na zdejmowaniu warstwy materiału za pomocą materiałów ściernych, najczęściej w postaci ściernicy. Szlifowanie może odbywać się ręcznie za pomocą osełek lub proszków ściernych (zob. szlifowanie ręczne), albo też maszynowo – za pomocą wirującej ściernicy napędzanej silnikiem (zob. szlifowanie maszynowe). W pracowniach zegarmistrzowskich mają zastosowanie obydwa te sposoby.

 • Szlif

  charakterystyczne ślady na powierzchni przedmiotu uzyskiwane metodą szlifowania. Szlif można uzyskać ręcznie – za pomocą samego papieru ściernego, a także narzędzia obciągniętego płótnem ściernym, lub maszynowo – za pomocą ściernicy.

 • Stopy cynku

  stopy typu ZnAl, o składzie: aluminium 4%, miedź 1%, magnez 0,04%, reszta – cynk. Są stosowane głównie na odlewy wykonywane metodą ciśnieniową. Odlewy ze stopów cynku odznaczają się dużą dokładnością i gładkością powierzchni. Dzięki dużej lejności można z nich wykonywać przedmioty o skomplikowanych kształtach oraz zalewać elementy z materiału bardziej wytrzymałego, np. stalowe lub mosiężne. Wadą stopów cynku jest ich mała odporność na korozję oraz tzw. samorzutne starzenie, powodujące powiększanie objętości (pęcznienie) i krzywienie się przedmiotu. Ze stopów cynku wykonuje się drobne części wyposażenia samochodów, maszyn biurowych, aparatów fotograficznych i projekcyjnych, zabawki itp.

 • Stojan

  nieruchoma część maszyny elektrycznej.

 • Silnik elektryczny

  maszyna przetwarzająca energię elektryczną na energię mechaniczną. Składa się z części nieruchomej – stojana oraz części obracającej się – wirnika. Rozróżnia się:

  • Silnik elektryczny prądu przemiennego
  • Silnik elektryczny prądu stałego

 • Rozwiertak

  narzędzie do rozwiercania otworów. Rozwiertaki ślusarskie ręczne i maszynowe, są zaopatrzone w chwyty walcowe lub stożkowe z zakończeniami kwadratowymi, na które zakłada się pokrętło do ręcznego rozwiercania.

 • Przegub Cardana

  połączenie dwóch wałków o różnym usytuowaniu osi, umożliwiające przenoszenie ruchu obrotowego. Ma szerokie zastosowanie w budowie maszyn. W zegarach wieżowych przeguby Cardana są stosowane do łączenia wałków pędni, tworzących linię łamaną. Mechanizm chronometru okrętowego ma w obudowie zawieszenie przegubowe Cardana, dzięki czemu utrzymuje się zawsze w pozycji poziomej.