Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Zegar specjalny

  • Zegar specjalny

    zegar, który oprócz mierzenia i wskazywania czasu spełnia inne, dodatkowe funkcje – dlatego jest bardziej złożony i zawiera znacznie wiąkszą liczbę części. W związku z tym często nazywa się go zegarem skomplikowanym.

  • Zegar skomplikowany (patrz: Zegar specjalny)