Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Zegar pierwotny

 • Zegar pierwotny (główny)

  urządzenia przeznaczone do odmierzania i konserwacji czasu oraz do wytwarzania elektrycznych sygnałów sterujących, przekazywanych do urządzeń odbiorczych, najczęściej do zegara wtórnego. Funkcję zegara pierwotnego może spełniać zegar niezależny, wyposażony w impulsator, tj. urządzenie do wytwarzania impulsów elektrycznych w jednakowych, z góry określonych, odstępach czasu, np. co minutę lub sekundę. Wszystkie dotychczas stosowane zegary pierwotne można podzielić ze względu na rodzaj regulatora – rozróżnia się zegary pierwotne:

  • wahadłowe
  • balansowe
  • kwarcowe
  • atomowe
  Poszczególne rodzaje zegarów pierwotnych wykazują następujące średnie niedokładności chodu:
  • zegary pierwotne balansowe lub wahadłowe średniej klasy – ponad 2 s/dobę
  • zegary pierwotne wahadłowe wysokiej klasy oraz kwarcowe bez termostatu – 0,1 – 0,5 s/dobę
  • zegary pierwotne kwarcowe z termostatem – 0,01 s/dobę.

 • Zegar główny (patrz: Zegar pierwotny)

 • Zegar wtórny

  urządzenie przeznaczone do wskazywania czasu bieżącego, sterowane impulsami wysyłanymi przez zegar pierwotny lub centralę zegarową. Nie ma własnego regulatora chodu. Jego wskazania zależą od wskazań zegara pierwotnego, którym jest sterowany, dlatego nazywa się zegarem zależnym. Zegar wtórny składa się z... zobacz więcej

 • Centrala zegarowa

  urządzenie wzmacniające i rozdzielające impulsy sterujące do kilku linii sieci czasu, dzięki czemu może obsłużyć większą liczbę urządzeń odbiorczych. Centrala zegarowa może współpracować z jednym zegarem pierwotnym lub dwoma zegarami pierwotnymi. Gdy centrala czasu jest wyposażona w rezerwowy zegar pierwotny, w centrali zegarowej następuje ręczne lub automatyczne włączanie zegara rezerwowego z chwilą awarii zegara zasadniczego.