Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Wytrawianie metali

  • Wytrawianie metali

    proces usuwania tlenków z powierzchni metalu, polegający na chemicznym oddziaływaniu roztworu kwasów, kwaśnych soli lub alkaliów na tę powierzchnię. Wytrawianie metali można wykonywać metodą chemiczną lub elektrochemiczną. Stosuje się różne środki trawiące. Mosiądz wytrawia się na kolor złoty kwasem azotowym. Dodatek kwasu siarkowego umożliwia zabarwienie w innym odcieniu koloru złotego. Srebro wytrawia się w roztworze wodnym kwasu siarkowego. Żeliwo i stal wytrawia się rozcieńczonym kwasem siarkowym i solnym. Wytrawianie jest jednocześnie sposobem barwienia.

  • Trawienie metali (patrz: Wytrawianie metali)