Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Wychwyt Denisona

  • Wychwyt Denisona

    Wychwyt swobodny ciążeniowy do zegarów wahadłowych, podobnie jak wychwyt Bloxama. Denison skonstruował kilka wychwytów tego typu. W pierwszym wychwycie Denisona koło wychwytowe miało trzy długie zęby... zobacz więcej

  • Wychwyt westminsterski (patrz: Wychwyt Denisona)

  • Big-Ben

    największy wieżowy zegar londyński, zwany także westminsterskim, wykonany w roku 1859 przez firmę DENT i zainstalowany na wieży parlamentu angielskiego. Jest wyposażony w wychwyt Denisona. Wskazuje czas na czterech szklanych tarczach o średnicy 8 m. Wybija kuranty kwadransowe (melodia westminsterska) na czterech dzwonach o masach od 1000 do 4000 kg oraz godziny na piątym dzwonie o masie 13 500 kg.