Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Wskazania cyfrowe

 • Wskazania cyfrowe mechaniczne

  wskazania stosowane w zegarach i zegarkach mechanicznych i elektrycznych. Cyfry godzin i minut, umieszczone na pierścieniach lub tarczach napędzanych przez przekładnię wskazań, ukazują się w okienkach tarczy głównej. W taki sam sposób zegarki wskazują datę. (zob. zegarek z kalendarzem). Drugi sposób wskazania cyfrowego mechanicznego, tzw. klapkowy, polega na tym, że cyfry godzin i minut są podzielone na połowę i umieszczone na opadających klapkach przymocowanych do obracających się osi poziomych (godzinowej i minutowej) lub na klapkach obrotowych przymocowanych do osi pionowych, w zależności od położenia mechanizmu zegara. Podobny sposób wskazań cyfrowych mechanicznych polega na zastosowaniu bębnów obrotowych, wielobocznych lub walcowych (lub taśm), na których są umieszczone cyfry godzin i minut ukazujące się w okienkach tarczy zegara.

 • Wskazania cyfrowe

  metoda wskazywania odmierzanego przez zegar czasu za pomocą cyfr. Cyfrowe urządzenia wskazujące mogą być mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.

 • Wskazania cyfrowe elektryczne (świetlne)

  Wskazania stosowane zwykle w zegarach publicznych (np. dworcowych) i laboratoryjnych lub np. przy sprzętach AGD. Jako wskaźniki świetlne są stosowane układy pól lub punktów świetlnych (żarówek), które w wyniku odpowiedniej kombinacji połączeń mogą tworzyć kształty odpowiadające kolejnym cyfrom. Pełny układ punktów świetlnych pokazano na rys. W.30a, a przykład utworzenia cyfr 2 i 3 – na rys. W.30b i c... zobacz więcej

 • Wskazania cyfrowe elektroniczne

  wskazania stosowane w zegarach i zegarkach kwarcowych. Rozróżnia się dwa rodzaje cyfrowych wskaźników elektronicznych – z diodami luminescencyjnymi (LED) oraz ciekłymi kryształami (LCD)... zobacz więcej

 • Wskaźniki cyfrowe (patrz: Wskazania cyfrowe)

 • Zegarek kwarcowy

  Zegarek, podobnie jak zegar kwarcowy, składa się z:

  • oscylatora kwarcowego
  • układu scalonego o dużej skali integracji
  • wskaźnika czasu
  • baterii zasilającej
  Jego części są odpowiednio mniejsze. W zegarkach kwarcowych są stosowane głównie elementy elektroniczne. Wnętrze zegarka kwarcowego przypomina raczej zminiaturyzowaną aparaturę radiową niż mechanizm zegarka. Główną rolę odgrywa w nim oscylator kwarcowy, jako regulator chodu, oraz układ scalony. W niektórych zegarkach układ scalony zawiera 1000 – 8000 elementarnych tranzystorów, znajdujących się na płytce krzemowej o powierzchni kilku milimetrów kwadratowych. Dzielnik częstotliwości, znajdujący się w tym układzie, zmienia wysoką częstotliwość drgań oscylatora kwarcowego, najczęściej 32 768 Hz, na częstotliwość 1 Hz. Przetwarzanie drgań elektrycznych na wskazania zegarka odbywa się elektromechanicznie lub elektronicznie.
  • Przetwarzanie elektromechaniczne odbywa się za pomocą silnika skokowego lub innego przetwornika, napędzającego przekładnię wskazań, w wyniku czego otrzymuje się wskazania analogowe.
  • Natomiast przetwarzanie elektroniczne odbywa się bez żadnych elementów mechanicznych, lecz tylko za pomocą układów elektronicznych, dających w wyniku wskazania cyfrowe.
  Ukazują się coraz to nowe zegarki kwarcowe, które – oprócz wskazań czasu – mają różne wskazania dodatkowe, a jest ich dzisiaj całe mnóstwo.

 • Wskaźnik czasu

  urządzenie w zegarku umożliwiające odczytanie aktualnego czasu odmierzanego przez zegarek. Zasadniczo są stosowane dwa rodzaje wskaźników czasu:

  • analogowe (zob. wskazania analogowe)
  • cyfrowe (zob. wskazania cyfrowe)

 • LCD, LED (patrz: Wskazania cyfrowe elektroniczne)

 • Dioda luminescencyjna (patrz: Wskazania cyfrowe elektroniczne)