Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Wska��nik rezerwy chodu

 • Wskaźnik rezerwy napędu / Wskaźnik rezerwy chodu

  urządzenie wskazujące stan napięcia sprężyny napędowej w zegarkach z naciągiem automatycznym. Wskazuje, na ile godzin chodu jest w danej chwili naciągnięta sprężyna napędowa zegarka. Wskaźnik może być umieszczony na tarczy, od spodniej strony, lub na boku koperty zegarka.

 • Ustawianie chodu zegara i zegarka balansowego

  czynności, polegające na tym, że niesymetryczny chód zegara ustawia się obróceniem pierścienia włosa na osi balansu lub przesunięciem klocka włosa, jeśli jest on ruchomy. Gdy włos nie jest naprężony, drążek widełek powinien ustawić się na wprost osi balansu, a palec przerzutowy – być w środku widełek. Jeżeli palec przechyla widełki na jedną stronę, należy obrócić pierścień włosa na osi w tę stronę, w którą są przechylone widełki. Pierścień obraca się wkrętakiem włożonym w jego przecięcie. Sposób sprawdzania ustawienia chodu według położenia drążka kotwicy względem osi balansu jest jednak mało dokładny, gdyż umożliwia zauważenie dopiero większych jego odchyleń. Również niezbyt dokładne jest sprawdzanie chodu na słuch, zwłaszcza małych zegarków. Najdokładniej można sprawdzić symetrię działania wychwytu za pomocą elektronicznej sprawdzarki chodu zegara.

 • Sprawdzarka chodu zegara (chronokomparator)

  urządzenie elektroniczne umożliwiające sprawdzenie w krótkim czasie dokładności chodu (przyrostu dobowego poprawki) zegarka. Wynik uzyskuje się w postaci wykresu na taśmie. Gdy zegarek chodzi dobrze, linia wykresu jest prosta i równoległa do krawędzi taśmy, gdy zegarek śpieszy, linia wykresu jest odchylona w prawo, a gdy spóźnia – na lewo. Istnieje wiele rodzajów sprawdzarek do zegarków mechanicznych jak i elektronicznych.

 • Regulacja chodu zegara

  czynności zmierzające do uzyskania wskazań zegara najbardziej zbliżonych do wzorcowych. Danej konstrukcji mechanizmu zegarowego odpowiada ściśle określony okres wahań regulatora chodu – aby więc uzyskać dokładne wskazania zegara, trzeba doregulować ten okres. Zegar regulowany nie powinien mieć żadnych usterek, dlatego – jeśli nie jest nowy – należy go przedtem naprawić. W przebiegu regulacji można wyodrębnić trzy zasadnicze czynności, a mianowicie:

  • porównywanie wskazań regulowanego zegara ze wskazaniami zegara wzorcowego i ustalenie przyrostu dobowego poprawki
  • przeprowadzenie potrzebnych zabiegów w regulowanym zegarze
  • zanotowanie w odpowiedni sposób tych czynności
  Czynność regulacji ułatwia sprawdzarka chodu zegara, gdyż w krótkim czasie wskazuje ona przyrost dobowy poprawki bez porównywania jego wskazań z zegarem wzorcowym. Zabiegi czynione w mechanizmie zegarowym w celu doregulowania okresu wahań są różne w zależności od rodzaju zastosowanego w nim regulatora chodu.

 • Przekładnia chodu

  kilkustopniowa przekładnia przyśpieszająca (od koła minutowego do zębnika wychwytowego), która przekazuje energię z napędu do regulatora, w celu podtrzymania jego ruchu, oraz zlicza wahnięcia lub obroty regulatora. Przekładnia chodu wraz z przekładnią napędu i przekładnią wskazań stanowią główne zespoły mechanizmu chodu zegara. W przekładniach zegarowych... zobacz więcej

 • Mechanizm chodu zegarka

  mechanizm odznaczający się małymi wymiarami oraz różnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi poszczególnych zespołów. Mechanizm chodu zegarka ma napęd sprężynowy i regulator balansowy oraz bardziej skomplikowane urządzenie naciągowo-nastawcze.

 • Mechanizm chodu zegara wieżowego

  mechanizm składający się z takich samych zespołów, jak mechanizm chodu innych zegarów i spełniający takie samo zadanie. Różni się jednak znacznie większymi wymiarami i masywniejszą budową oraz tzw. napędem pośrednim wychwytu. (źródło)

 • Mechanizm chodu zegara

  zasadniczy mechanizm każdego zegara mechanicznego odmierzający czas. W jego skład wchodzą zespoły:

  • regulator chodu
  • wychwyt
  • przekładnia chodu
  • przekładnia wskazań
  • urządzenie napędowe
  • urządzenie naciągowe

 • Mechanizm chodu

  zasadniczy mechanizm każdego zegara/zegarka mechanicznego odmierzający czas; w jego skład wchodzą zespoły: 1) regulator chodu, 2) wychwyt, 3) przekładnia chodu; 4) przekładnia wskazań, 5) urządzenie napędowe i naciągowe. (źródło)

 • Wahadło

  wahadło czyli regulator chodu ma za zadanie za pośrednictwem wychwytu w równych odstępach czasowych uwalniać koła mechanizmu chodu, prowadząc tym samym do prawidłowej pracy mechanizmu chodu. Ważne jest to, żeby regulator w równych odstępach czasu miał odpowiednią wielkość wychyleń. Dlatego niezmiernie ważną sprawą jest, by owy regulator, jak wahadło, posiadało taką cechę jak izochroniczność, czyli następujące po sobie wahnięcia są oddzielone równym odcinkiem czasu. Największą dokładność wahadła uzyskujemy wtedy, gdy jest ono długie i ciężkie (jednak takie wahadła potrzebują większych impulsów). Plusem długich wahadeł jest jeszcze to, iż błąd wielkości okresu jest powtarzany mniej razy w danym czasie, niż w wahadłach krótszych. Charakterystyczną właściwością wahadła, sprawiająca, że jest przydatne do odmierzania czasu, jest jego izochronizm. Tę właściwość w. odkrył i ogłosił Galileo Galilei (Galileusz) w roku 1583. Budowa wahadła:

  • element mocujący
  • ramię wahadła
  • soczewka
  • nakrętka regulująca
  Jako pierwszy wahadła w zegarze użył Christiaan Huygens około roku 1657. (źródło)

 • Torque Return System

  - gdy sprężyna główna jest w pełni naciągnięta i moment obrotowy jaki generuje rozwijając się jest najwyższy dochodzi do sytuacji, w której około 30% dostępnej siły napędowej nie jest potrzebne do utrzymania pracy i właściwej precyzji zegarka i jest w efekcie marnowane. Torque Return System wykorzystuje tę energię do naciągania sprężyny, co powoduje zwiększenie rezerwy chodu. (źródło)

 • Rezerwa chodu

  - wskazanie wyskalowane zwykle w godzinach lub dobach, informujące o stopniu nakręcenia sprężyny napędowej. (źródło)

 • Ustawianie chodu zegara wahadłowego

  czynności polegające na doregulowaniu symetrii działania wychwytu. Jeżeli zegar stoi lub wisi pionowo, a jego chód jest nierówny, należy go wyrównać, obracając nieco drążek widełek na wałku kotwicy. W niektórych zegarach są w tym celu specjalne urządzenia, a w zegarach szwarcwaldzkich – zgina się drążek widełek. Drążek należy odchylać w tę stronę, po której kotwica mniej się zagłębia we wręby koła wychwytowego. Jednak tego zagłębienia nie da się zauważyć. Słyszy się tylko nierówny chód zegara jako charakterystyczne tykanie, spowodowane głównie uderzeniami zębów koła wychwytowego w palety. Po tej stronie, po której kotwica mniej się zagłębia, odstęp czasu do następnego uderzenia jest krótszy, a po przeciwnej stronie – dłuższy. Aby odstępy czasu były jednakowe, drążek widełek należy odchylić w stronę, po której odstęp czasu do następnego uderzenia zęba jest krótszy.

 • Ustawianie chodu zegara i zegarka

  doregulowanie symetrii działania wychwytu, polegające na takim zestawieniu wychwytu z regulatorem, aby jego ruch uzupełniający był jednakowy po obu stronach równowagi.

 • Sandwich dial

  czyli tarcza o strukturze kanapki (patent Panerai). Tarcza została zbudowana z dwóch dysków. Ten spodni to naniesione indeksy z SuperLuminovy. Ten wierzchni (właściwy cyferblat zegarka) to czarny, matowy dysk z powycinanymi indeksami godzinowymi, okienkiem datownika, lub także np. liniowym wskaźnikiem rezerwy chodu.

 • Regulator chodu (patrz: Wahadło)

 • Power reserve indicator (patrz: Wskaźnik rezerwy chodu)

 • Non-linear

  opatentowane przez Orisa wskazanie rezerwy naciągu sprężyny. Oznacza to, że widoczne na tarczy zegarka (na godz. 3) wskazanie rezerwy chodu podzielono tak, że odstęp między pierwszymi 7 dniami jest jednakowy, a przez 3 ostatnie dni wskazówka porusza się szybciej, niejako przypominając właścicielowi o kończącej się energii. (źródło)

 • Naciąg automatyczny zegarka

  urządzenie umożliwiające wykorzystanie energii z przypadkowych ruchów ręki, na której zegarek jest noszony. Zegarek z naciągiem automatycznym jest zaopatrzony w półkolisty wahnik, ułożyskowany zwykle w środku mechanizmu. Zegarek z automatycznym naciągiem nie wymaga nakręcania główką, co jest niewątpliwie zaletą; jednak istotną jego zaletą jest to, że podczas noszenia go na ręce sprężyna napędowa jest w rzeczywistości zawsze naciągnięta do końca, co korzystnie wpływa na dokładność jego chodu. Mechanizm naciągu automatycznego zegarka jest dość skomplikowany, gdyż przenoszenie ruchów wahnika do wałka sprężyny w celu jej naciągnięcia wymaga przekładni zwalniającej, składającej się z szeregu zębników i kół. Oprócz tego jest potrzebne urządzenie, zwane nawrotnikiem, zamieniające obydwa kierunki ruchu obrotowego wahnika na jeden kierunek ruchu przekładni zwalniającej, oraz specjalne urządzenia zapadkowe zapewniające jeden kierunek obrotu wałka sprężyny w celu jej naciągania; w niektórych „automatach” wmontowuje się wyłącznik naciągu ręcznego (lub automatycznego, gdy nakręca się zegarek główką naciągową), wskaźnik rezerwy napędu i inne urządzenia. W obecnie produkowanych zegarkach z naciągiem automatycznym stosuje się wahniki obrotowe. (źródło)

 • Nivachron

  - w połowie 2018 roku Grupa Swatch ogłosiła stworzenie nowego stopu na bazie tytanu – Nivachron. Materiał powstał we współpracy z Audemars Piguet, z myślą o produkcji sprężyn balansu. Wyróżnia się znaczącym ograniczeniem wpływu pól magnetycznych na pracujący czasomierz oraz odpornością na wstrząsy i zmiany temperatury. To zaś przekłada się na zwiększoną precyzję chodu zegarka. (źródło)

 • Active mode

  - częstotliwość chodu wynosząca 5Hz (36000 VpH) (źródło)

 • Twin beat

  - co to oznacza? Użytkownik może przełączać zegarek pomiędzy działaniem z częstotliwością chodu wynoszącą 5Hz (36000 VpH) (tzw. „active mode”) oraz 1,2Hz (8640 VpH) (tzw. „standby mode”) (źródło)

 • Standby mode

  - częstotliwość chodu wynosząca 1,2Hz (8640 VpH) (źródło)

 • Standby mode

  - częstotliwość chodu wynosząca 1,2Hz (8640 VpH) (źródło)

 • V.F.A (Very Fine Adjusted)

  czyli bardzo dokładnie wyregulowany. Certyfikat dokładności chodu zegarka opracowany przez Grand Seiko. Skrót V.F.A dumnie zdobi tarczę niektórych modeli GS przypominając, że odchyłka dobowa w tym zegarku powinna się mieścić w zakresie od +3 do -1 sekundy. Po raz pierwszy regulację V.F.A. zastosowano w 1969 r. (źródło)

 • Grand Seiko Special

  certyfikat dokładności chodu zegarka opracowany przez Grand Seiko. Standard który zapewnia precyzję pracy w zakresie tolerancji od +4 do – 2 sekund. (źródło)

 • Kaliber 9S

  9S mechanizm zegarka opracowany od podstaw przez Grand Seiko w roku 1998 Mechanizm kaliber 9S był całkowicie nowy, zaprojektowany od podstaw. Charakteryzuje się wysoką precyzją chodu, wytrzymałością i długowiecznością. (źródło)

 • WPZ (patrz: Wysoce Precyzyjny Zegarek)

  – Wysoce Precyzyjny Zegarek Certyfikat dokładności chodu zegarka wydawany przez firmę Polpora. Zielonogórski producent jako pierwszy w Polsce nawiązał współpracę z Urzędem Miar w Warszawie w celu przeprowadzenia szczegółowych testów precyzji chodu zegarka. (źródło)

 • magic lever

  – opracowany przez Seiko specjalny układ regulatora. Część energii mechanicznej sprzężny jest zamieniana przez cewkę na energię elektryczną, która zasila kwarcowy regulator chodu Tri-synchro. Zamiast klasycznego wychwytu, tutaj rolę hamująca przejął elektromagnetyczny regulator, który za pomocą pola magnetycznego hamuje wirujące koło będące jakby odpowiednikiem koła balansowego. (źródło)

 • Swatch Sistem51

  Mechanizm wykonany niemal w całości z plastiku – powstał bez udziału ludzkich rąk w całkowicie zautomatyzowanym procesie. Złożony z 51 komponentów (stąd nazwa) werk, to konstrukcja z automatycznym naciągiem i 90-godzinną rezerwą chodu, którą zbudowano z 5 modułów zespolonych jedną centralnie mocowaną śrubką. (źródło)