Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Urz��dzenie zapadkowe zwyk��e

 • Urządzenie zapadkowe zwykłe

  urządzenie stosowane w zegarach składa się z koła zapadkowego osadzonego na wałku napędowym, zapadki umocowanej obrotowo na płycie mechanizmu lub na kole napędowym oraz sprężynki dociskającej zapadkę do zębów koła zapadkowego.

 • Urządzenie zapadkowe cofające

  urządzenie stosowane w zegarkach. Cofnięcie zapadki i koła zapadkowego ma na celu zluzowanie zbyt zaciśniętych zwojów sprężyny napędowej po całkowitym nakręceniu, aby uniknąć zupełnego zaniku momentu napędowego wskutek silnego tarcia między zwojami, oraz wykluczenie działania zbyt silnego momentu napędowego, jaki wytwarza sprężyna napędowa po całkowitym jej naciągnięciu.

 • Urządzenie zapadkowe

  urządzenie znajdujące się w zespole napędowym mechanizmu zegarowego, które zapobiega gwałtownemu rozwinięciu się naciągniętej sprężyny napędowej (lub opadnięciu obciążnika), przenosi moment napędowy na przekładnię chodu oraz umożliwia nakręcenie zegara. W zegarach spotyka się różne odmiany urządzeń zapadkowych, na ogół urządzenia zapadkowe zwykłe. W zegarkach jest stosowane urządzenie zapadkowe cofające.

 • Koło zapadkowe

  koło współpracujące z zapadką, która przeciwdziała raptownemu rozwinięciu się sprężyny napędowej lub opadnięciu obciążnika. W zegarku koło zapadkowe jest osadzone na wałku sprężyny i napędzane kołem naciągowym podczas nakręcania zegarka. (źródło)

 • Koło przeciwzapadkowe (patrz: Napęd pomocniczy)

 • Zegarek kamertonowy

  zegarek wyposażony w oscylator kamertonowy; pierwszy zegarek kamertonowy, nazwany Accutron, został wykonany w Szwajcarii w roku 1960 przez firmę Bulova; zasada jego działania polega na przenoszeniu drgań widełek kamertonu za pomocą zapadek na miniaturowe koło zapadkowe, o średnicy 2,4 mm, o 300 zębach na obwodzie podziałka wynosi 0,025 mm; zastosowanie tak małej podziałki jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania, gdyż podziałka musi być mniejsza od amplitudy drgań kamertonu; koło zapadkowe przez przekładnię wskazań napędza wskazówki zegarka; istnieją także zegarki kamertonowe z elektrycznym zliczaniem drgań; zegarki kamertonowe nie są wrażliwe na wstrząsy, odznaczają się dużą dokładnością chodu, ale ich produkcja napotyka duże trudności, dotyczy to zwłaszcza wykonania koła zapadkowego z bardzo małymi ząbkami. (źródło)

 • Zapadka (patrz: Urządzenie zapadkowe zwykłe)

 • Wychwyt Mannhardta

  wychwyt do zegarów wahadłowych, stosowany przede wszystkim w zegarach wieżowych. Na pręcie wahadła jest ułożyskowane koło zapadkowe o trzydziestu zębach. Podczas każdego ruchu wahadła w lewo zapadka, umocowana na szkielecie mechanizmu, zatrzymuje koło, w wyniku czego obraca się ono o jeden ząb w prawo. Gdy kołek, osadzony w kole, zbliży się do ramienia dźwigni i odchyli ją nieco, ramię dźwigni uwolni wtedy wiatrak, wskutek czego nastąpi częściowy obrót przekładni mechanizmu i przesunięcie wskazówek zegara o jedną minutę. Podczas obrotu wiatraka krzywka powoduje opadnięcie ramienia wraz z ciężarkiem, który działając na powierzchnię impulsu udziela impulsu prętowi wahadła. Po wykonaniu pełnego obrotu wiatrak wraca do położenia wyjściowego, podnosząc dźwignię, a wahadło dalej waha się swobodnie. Ponieważ koło zapadkowe ma trzydzieści zębów, a okres wahadła wynosi 2s, impuls i przesunięcie wskazówek następuje co 1 minutę. (źródło)

 • Styki migowe

  urządzenia stykowe umożliwiające szybkie zwieranie i rozwieranie styków, w celu zapobieżenia przed iskrzeniem. Zwykle iskrzenie rozwarcia jest silniejsze i bardziej szkodliwe. Styki migowe z szybkim rozwieraniem są sterowane krzywką podobną do koła zapadkowego, a z szybkim rozwieraniem i zwieraniem – krzywką. Podczas obrotu krzywki sprężynki stykowe spadają nagle z zęba krzywki, dzięki czemu następuje szybkie rozwieranie i zwieranie styków.

 • Sprężynka zapadki

  element sprężysty urządzenia zapadkowego.

 • Napęd sprężynowy w zegarkach

  Napęd sprężynowy w zegarkach Urządzenie napędowe stosowane w zegarkach kieszonkowych i mechanicznych zegarkach naręcznych. Bęben, w którym mieści się sprężyna napędowa, w całości jest wykonany przez toczenie. Otwory w dnie bębna i pokrywce stanowią ułożyskowanie bębna na wałku. Funkcję koła zapadkowego spełnia jedno z kół zębatych urządzenia naciągowego, które ma zęby o zarysie ewolwentowym lub zegarowym. Zapadka, dociskana sprężynką, ma dwa zęby, aby po naciągnięciu sprężyny napędowej koło zapadkowe mogło się nieco cofnąć i zluzować zbyt zaciśnięte zwoje sprężyny (zob. urządzenia zapadkowe cofające). Sprężyna swym zewnętrznym końcem napędza bęben zaopatrzony w wieniec zębaty zazębiający się z pierwszym zębnikiem przekładni chodu. Naciąganie sprężyny odbywa się przez obrót wałka w tym kierunku, w jakim obraca się bęben podczas napędzania przekładni. Wałek obraca się tylko podczas naciągania sprężyny.

 • Napęd sprężynowy w zegarach

  Urządzenie napędowe stosowane w zegarach i budzikach mechanicznych. Napęd ze sprężyną swobodną (bez bębna) jest stosowany w tanich zegarach i budzikach popularnych. Sprężynę zaczepia się zewnętrznym końcem na filarku (słupku), a wewnętrznym - na wałku. Na wałku tym jest zamocowane koło zapadkowe, które współpracuje z zapadką, zamocowaną na kole napędowym. Koło to jest umieszczone obrotowo na tulei koła zapadkowego i dociskane do niego sprężynką talerzykową. Podczas zwijania sprężyny koło napędowe nie obraca się, gdyż jest zazębione z zębnikiem minutowym przekładni chodu. Po nakręceniu zegara naciągnięta sprężyna opiera się swym zewnętrznym końcem o filarek szkieletu, a wewnętrznym końcem obraca wałek wraz z kołem zapadkowym i przez zapadkę także koło napędowe w kierunku przeciwnym do kierunku nakręcania zegara.

 • Napęd obciążnikowo-strunowy

  urządzenie napędowe składające się z bębna napędowego i nawiniętego na nim cięgna z zawieszonym na nim za pośrednictwem krążka obciążnikiem. Pod wpływem siły ciężkości działającej na obciążnik na bębnie napędowym powstaje moment, który za pośrednictwem przymocowanego do bębna koła zapadkowego i zapadki jest przenoszony na koło napędowe, napędzające przekładnię chodu.

 • Napęd obciążnikowo-łańcuchowy

  Urządzenie napędowe, składające się z koła łańcuchowego i przewieszonego przez nie łańcucha z zaczepionym na jego końcu obciążnikiem. Drugi koniec łańcucha zwiesza się swobodnie. Tarcze boczne i, obejmujące koło łańcuchowe, ułatwiają zazębianie się łańcucha z kołem. Koło zapadkowe, obydwie tarcze i koło łańcuchowe są umocowane na tulei, która jest mocno wtłoczona na oś napędową. Na tej osi jest umieszczone koło napędowe z przymocowaną do jego ramienia zapadką, zazębiającą się z kołem zapadkowym. Pod wpływem siły ciężkości działającej na obciążnik na kole łańcuchowym powstaje moment, który za pośrednictwem urządzenia zapadkowego jest przenoszony na koło napędowe napędzające przekładnię chodu.

 • Naciąg termoelektryczny

  urządzenie naciągowe składające się z grzałki i dwóch podwójnych szklanych zbiorników. Dolnych i górnych. W dolnych zbiornikach znajduje się alkohol etylowy. Grzałka ogrzewa kolejno jeden z czterech zbiorników połączonych ze sobą krzyżowo. Pod wpływem ciepła alkohol znajdujący się w zbiorniku, paruje i przemieszcza się do zbiornika górnego. Gdy większość alkoholu znajdzie się w zbiorniku nastąpi obrót zespołu, a tym samym naciągnięcie sprężyny napędowej przez urządzenie zapadkowe.

 • Naciąg chybotkowy

  naciąg stosowany w zegarkach niskiej jakości, od których nie wymaga się dużej trwałości. Nie ma w nim sprzęgła kłowego, ani kół koronowych, jest więc łatwiejszy do wykonania i dzięki temu tańszy niż naciąg sprzęgnikowy. Głównym elementem naciągu chybotkowego jest chybotka w środku której jest ułożyskowane koło naciągowe, na jednym jej końcu – koło chybotkowe, a na drugim – koło nastawcze. W pozycji naciągowej koło chybotkowe zazębia się z kołem zapadkowym, osadzonym na wałku sprężyny napędowej, a w pozycji nastawczej koło nastawcze zazębia się z kołem zmianowym. Właściwe koło zapadkowe, współpracujące z zapadką, znajduje się na wałku sprężyny nad bębnem, natomiast koło 3 znajduje się na wałku sprężyny pod bębnem i choć nie współpracuje z zapadką jest także nazywane zapadkowym. Kształt chybotki bywa różny, w zależności od innych szczegółów konstrukcyjnych naciągu.

 • Naciąg automatyczny zegarka

  urządzenie umożliwiające wykorzystanie energii z przypadkowych ruchów ręki, na której zegarek jest noszony. Zegarek z naciągiem automatycznym jest zaopatrzony w półkolisty wahnik, ułożyskowany zwykle w środku mechanizmu. Zegarek z automatycznym naciągiem nie wymaga nakręcania główką, co jest niewątpliwie zaletą; jednak istotną jego zaletą jest to, że podczas noszenia go na ręce sprężyna napędowa jest w rzeczywistości zawsze naciągnięta do końca, co korzystnie wpływa na dokładność jego chodu. Mechanizm naciągu automatycznego zegarka jest dość skomplikowany, gdyż przenoszenie ruchów wahnika do wałka sprężyny w celu jej naciągnięcia wymaga przekładni zwalniającej, składającej się z szeregu zębników i kół. Oprócz tego jest potrzebne urządzenie, zwane nawrotnikiem, zamieniające obydwa kierunki ruchu obrotowego wahnika na jeden kierunek ruchu przekładni zwalniającej, oraz specjalne urządzenia zapadkowe zapewniające jeden kierunek obrotu wałka sprężyny w celu jej naciągania; w niektórych „automatach” wmontowuje się wyłącznik naciągu ręcznego (lub automatycznego, gdy nakręca się zegarek główką naciągową), wskaźnik rezerwy napędu i inne urządzenia. W obecnie produkowanych zegarkach z naciągiem automatycznym stosuje się wahniki obrotowe. (źródło)

 • Koło naciągowe

  koło w zegarku, ułożyskowane na mostku; przenosi napęd od zębnika naciągowego i napędza koło zapadkowe, umocowane na wałku sprężyny napędowej (patrz: naciąg chybotkowy, naciąg sprężynowy). (źródło)