Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Urz��dzenie gasikowe

 • Urządzenie gasikowe (gasik)

  urządzenie elektryczne stosowane w układach stykowych, zapobiegające iskrzeniu styków. Do urządzeń takich należą:

  • diody
  • dławiki
  • dwojniki RC (rezystor i kondensator)

 • Styki (kontakty)

  urządzenia służące do włączania i wyłączania prądu. Włączanie prądu następuje przez zwarcie styków. Styki składają się zwykle ze sprężynek zamocowanych w oprawie oraz końcówek stykowych zwanych styczkami, które wykonuje się ze stopów srebra, złota lub platyny, aby nie ulegały korozji. Jedna ze styczek jest z reguły płaska, a druga ma kształt soczewkowy lub stożkowy. Iskrzenie styków występuje na skutek prądów samoindukcyjnych powstałych w obwodzie podczas zwierania i rozwierania styków. W celu zapobieżenia iskrzeniu stosuje się urządzenie gasikowe.

 • Gasik (patrz: Urządzenie gasikowe)