Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: U��o��yskowanie toczne

 • Łożysko toczne (patrz: Ułożyskowanie toczne)

 • Ułożyskowanie toczne

  ułożyskowanie z zastosowaniem elementów pośrednich – kulek lub wałeczków – między łożyskiem a czopem. Rozróżnia się zatem łożyska:

  • kulkowe
  • wałeczkowe
  W mechanizmach zegarowych mogą być stosowane łożyska kulkowe o bardzo małych wymiarach, takie jakie są wykorzystywane w przyrządach mechaniki precyzyjnej. We współczesnych zegarkach z naciągiem automatycznym niektóre firmy szwajcarskie stosują łożyska kulkowe do łożyskowania wahnika.

 • Ułożyskowanie

  osadzenie w łożysku, którego celem jest zapewnienie ruchu obrotowego osi lub wałka z jak najmniejszymi oporami tarcia oraz przenoszenie sił. Ze względu na kierunek przenoszonych sił rozróżnia się ułożyskowania:

  • poprzeczne (promieniowe) – gdy kierunek przenoszonych sił jest prostopadły do osi obrotu wałka
  • wzdłużne (osiowe) – gdy kierunek przenoszonych sił jest równoległy do osi obrotu wałka
  Ze względu na współpracę czopa z łożyskiem rozróżnia się ułożyskowanie:
  • ślizgowe – gdy powierzchnie robocze czopa i łożyska w czasie pracy ślizgają się po sobie odpowiednio
  • ułożyskowanie toczne – gdy między powierzchniami czopa i łożyska znajdują się toczące się po nich elementy pośrednie, zwykle kulki lub wałeczki.
  Do zapewnienia swobody ruchów poszczególnym częściom ułożyskowania oraz wytworzenia przestrzeni dla smaru konieczny jest luz w łożyskach.

 • Łożysko kulkowe (patrz: Ułożyskowanie toczne)