Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Sława

  • MIR (patrz: Sława)

  • Gugenmus Michał (Mikołaj), jego syn Franciszek i wnuk Antoni

    sławni zegarmistrze warszawscy; Michał przeprowadził oddzielenie cechu zegarmistrzowskiego od ślusarskiego w roku 1752; Franciszek (1740-1820) był nadwornym zegarmistrzem króla Stanisława Augusta; Antoni (1777-1850) wykonał zegar wieżowy do pałacu Kazimierzowskiego w roku 1820.