Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Rezystywność

  • Rezystywność (opór właściwy, oporność właściwa)

    rezystancja przewodnika o długości jednego metra i o polu powierzchni przekroju równym jednemu metrowi kwadratowemu . Jednostką rezystywności w układzie SI jest 1 Ωm.

  • Opór właściwy (patrz: Rezystywność)