Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Regulator wiatrakowy

  • Regulator wiatrakowy

    regulator składający się z wałka i osadzonej na nim płytki, stanowiącej dwa skrzydła. Opór powietrza działający na skrzydła obracającego się wiatraka powoduje moment hamujący i ustala prędkość kątową wiatraka. Regulator wiatrakowy ma zastosowanie w mechanizmach oraz w budzikach grających. Oprócz regulatorów wiatrakowych zwykłych, stosuje się regulatory wiatrakowe o zmiennej rozpiętości skrzydeł. Gdy prędkość obrotowa wzrasta, skrzydła rozchylają się, powodując zwiększenie momentu hamującego. Gdy prędkość obrotowa maleje, sprężyna przywraca skrzydła do początkowego położenia.

  • Wiatrak (patrz: Regulator wiatrakowy)