Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Przyrost dobowy poprawki

 • Przyrost dobowy poprawki

  jedna z głównych wielkości charakteryzujących jakość regulacji chodu zegara. Regulacja zegara polega na doprowadzeniu bezwzględnej wartości przyrostu dobowego poprawki do możliwie małej wartości, dzięki czemu uzyskuje się dokładne odmierzanie i wskazywanie czasu przez zegar (zob. poprawka wskazania).

 • Odchyłka dobowa (patrz: Przyrost dobowy poprawki)

 • Regulacja chodu zegara

  czynności zmierzające do uzyskania wskazań zegara najbardziej zbliżonych do wzorcowych. Danej konstrukcji mechanizmu zegarowego odpowiada ściśle określony okres wahań regulatora chodu – aby więc uzyskać dokładne wskazania zegara, trzeba doregulować ten okres. Zegar regulowany nie powinien mieć żadnych usterek, dlatego – jeśli nie jest nowy – należy go przedtem naprawić. W przebiegu regulacji można wyodrębnić trzy zasadnicze czynności, a mianowicie:

  • porównywanie wskazań regulowanego zegara ze wskazaniami zegara wzorcowego i ustalenie przyrostu dobowego poprawki
  • przeprowadzenie potrzebnych zabiegów w regulowanym zegarze
  • zanotowanie w odpowiedni sposób tych czynności
  Czynność regulacji ułatwia sprawdzarka chodu zegara, gdyż w krótkim czasie wskazuje ona przyrost dobowy poprawki bez porównywania jego wskazań z zegarem wzorcowym. Zabiegi czynione w mechanizmie zegarowym w celu doregulowania okresu wahań są różne w zależności od rodzaju zastosowanego w nim regulatora chodu.