Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Pędnia

  • Pędnia

    urządzenie przenoszące ruch obrotowy przekładni chodu zegara wieżowego do przekładni wskazań napędzającej wskazówki. Składa się z wałków pionowych i poziomych, przegubów, sprzęgieł widełkowych, łożysk i rozrządu łączącego wałki pionowe z poziomymi za pomocą zespołu stożkowych kół zębatych.

  • Rozrząd (patrz: Pędnia)

  • Ułożyskowanie pędni w zegarach wieżowych

    ułożyskowanie w metalowych łożyskach ślizgowych, rozmieszczonych co 2 m dla odcinków poziomych i co 4 m – dla pionowych, lub w łożyskach tocznych kulkowych. W starych zegarach pędnia była ułożyskowana w łożyskach krążkowych.