Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Oscylator atomowy

 • Oscylator atomowy

  wzorzec częstotliwości o bardzo dużej dokładności, w którym wykorzystano drgania wewnątrzatomowe pierwiastka, np. cezu, rubidu lub wodoru. Częstotliwość drgań wewnątrzatomowych nie podlega żadnym wpływom zewnętrznym, dlatego na wyjściu teoretycznie jest ona stała. Rozróżnia się trzy typy oscylatora atomowego

  • z wiązką atomową i rezonatorem magnetycznym
  • z komórką gazową
  • masery amoniakalne (maser amoniakalny należy zaliczyć do cząsteczkowych, gdyż cząstka amoniaku składa się z atomów azotu i wodoru)
  Na zasadzie rezonansu atomowego magnetycznego jest zbudowany oscylator atomowy z wiązką cezową. Jego działania polega na porównywaniu drgań elektrycznych rezonatora kwarcowego z drganiami wewnątrzatomowymi cezu 133, związanymi z tzw. nadsubtelną strukturą jego poziomów energetycznych. Przejściu z jednego poziomu energii wewnętrznej do drugiego towarzyszy emisja lub absorpcja energii mikrofalowej. Dla cezu 133 częstotliwość rezonansowa, odpowiadająca przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego, zmierzona eksperymentalnie wynosi 9 192 631 770 Hz. Na tej częstotliwości jest oparta definicja sekundy.

 • Regulator atomowy (patrz: Oscylator atomowy)