Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Nawęglanie

 • Nawęglanie

  zwane także cementowaniem, polega na nasyceniu węglem powierzchi przedmiotów ze stali miękkiej o małej zawartości, węgla (do 0,25%). Do nawęglania stosuje się proszki zawierające głównie węgiel drzewny i węglan baru lub sodu. Przedmioty przeznaczone do nawęglania układa się w stalowej skrzynce i przesypuje się je proszkiem nawęglającym. Zamkniętą i uszczelnioną gliną skrzynkę umieszcza się w piecu i wygrzewa się ją w ciągu kilku godzin w temperaturze ok. 900°C. W wyniku kilku reakcji chemicznych z proszku wydziela się aktywny węgiel, który przenika do stali, nawęgla ją do grubości od kilku dziesiętnych do dwóch milimetrów, zależnie od temperatury i czasu nawęglania. Nawęglone przedmioty poddaje się hartowaniu w celu utwardzenia nawęglonej warstwy. W przemyśle jest stosowane nawęglanie gazowe.

 • Cementowanie (patrz: Nawęglanie)

 • Powłoka wytwarzana

  powłoka, będąca powłoką ochronną, łączącą się z metalem w sposób chemiczny, tzn. na granicy łączenia powstają związki chemiczne lub roztwory. Powłoki wytwarzane dzieli się na:

  • metalowe
  • niemetalowe
  Powłoki metalowe powstają w wysokiej temperaturze na zasadzie przenikania, podobnie jak nawęglanie. Powłoki niemetalowe wytwarza się chemicznie lub elektrochemicznie – najbardziej znane jest barwienie metali metodą chemiczną.

 • Obróbka cieplno-chemiczna

  obróbka polegająca na nasyceniu węglem lub azotem powierzchniowej warstwy przedmiotu z miękkiej stali i zahartowaniu go. Po takim zabiegu powierzchnia przedmiotu jest twarda, a rdzeń pozostaje miękki i ciągliwy. Do tego rodzaju obróbki należy nawęglanie, azotowanie, cyjanowanie.