Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Ko��ek paletowy

  • Kołek paletowy

    kołek osadzony w ramieniu kotwicy wychwytu kołkowego, spełniający funkcję palety. W kotwicy są dwa kołki paletowe – wejściowy i wyjściowy.

  • Kamień paletowy (patrz: Wychwyt szwajcarski)

  • Kołek kotwicy (patrz: Kołek paletowy)