Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Gięcie

  • Gięcie

    obróbka, której celem jest trwała zmiana kształtu przedmiotu wykonanego z metalu plastycznego, podobnie jak kucie, powodowane naciskiem prasy, uderzeniami młotka lub w inny sposób, przy czym zmiana kształtu następuje tylko w jednej płaszczyźnie. Nie należy przekraczać najmniejszego dopuszczalnego promienia gięcia, gdyż grozi to pęknięciem zginanego pręta na jego zewnętrznej powierzchni.

  • Wyginanie (patrz: Gięcie)

  • Kamień oprawiany

    kamień umocowany w wytoczonym gnieździe z kołnierzem przez zagięcie i zaciśnięcie tego kołnierza; oprawianie kamieni jest czynnością pracochłonną i przestarzałą, dlatego zaniechano jej; ozdobny pierścień metalowy, w którym jest oprawiony kamień, nazywa się szatonem. (źródło)