Andrzej Masłowski (1767 - 1828)

Andrzeja Masłowski - poznański zegarmistrz, wynalazca, muzyk i konstruktor instrumentów muzycznych, autor pierwszej publikacji o zegarach mechanicznych i sztuce zegarmistrzowskiej napisanej w języku polskim pt. „Zbiór wiadomości potrzebnych naprawiającemu także i noszącemu zegarek”.

Jest to niewielka, 36-stronicowa książeczka, wydana w 1811 r. w drukarni „Dekiera i Komp.” w Poznaniu. Być może, że praca ta była wzorowana na podobnych wydawnictwach niemieckich lub francuskich, jednak nie umniejsza to wielkiej zasługi autora, który wykazał tę cenną inicjatywę, a przy tym jako pierwszy wprowadził w formie pisanej polskie słownictwo zegarmistrzowskie (wiele informacji o życiu i osiągnięciach Andrzeja Masłowskiego zawartych jest w publikacjach Zygmunta Dolczewskiego, wydanych przez Muzeum Narodowe w Poznaniu).

Zapisz się do newslettera

Cyklicznie wysyłamy zbiór najciekawszych artykułów i wpisów z forum. Obiecujemy - zero spamu, same konkrety.