"НИИЧаспром" - Instytut Badań Naukowych Przemysłu Zegarmistrzowskiego

  • Autor: Przemysław Jóźwiak
  • /
  • Dodano: 24.05.2021
  • /
  • Kategoria: Perspektywa historyczna
  • /

Instytut Badań Naukowych Przemysłu Zegarmistrzowskiego - "Научно-исследовательский институт часовой промышленности" - "НИИЧаспром"

Instytut powstał na rozkaz Ludowego Komisariatu Budowy Maszyn Ogólnych ZSRR z dnia 7 września 1940 roku jako Instytut Naukowo-Badawczy Inżynierii Instrumentów „NIIP”, zaś 16 lipca 1942 roku z polecenia Ludowego Komisariatu Broni Moździerzowej ZSRR został przemianowany na Instytut Naukowo-Badawczy nr 5 (NII-5). Rozkazem L.K.B.M. ZSRR nr 459 z 14 grudnia 1943 r. Instytutowi Badawczemu V Dyrekcji Głównej L.K.B.M. - NII-5 powierzono całkowity nadzór nad polityką techniczną w dziedzinie przemysłu zegarmistrzowskiego – nadzorował więc pracę i strukturę całego przemysłu zegarmistrzowskiego w Związku Radzieckim. W okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Instytut kontynuował działalność i wykonywał zamówienia Ministerstwa Obrony ZSRR, zlecając poszczególnym fabrykom wykonywanie przyrządów i elementów uzbrojenia zgodnie z bieżącymi potrzebami frontu. Zarządzeniem Ministerstwa Maszyn Ogólnych nr 80, NII-5 zmienia nazwę na Instytut Badań Naukowych Przemysłu Zegarmistrzowskiego „NIICZasprom” i zostaje podporządkowany Glavchaspromowi - Generalnej Dyrekcji Przemysłu Zegarmistrzowskiego. W okresie powojennym instytut zajmował się tworzeniem technicznych urządzeń czasu przeznaczonych do stosowania w przemyśle, rolnictwie, transporcie, systemach komunikacyjnych i życiu codziennym; tworzeniem specjalistycznych urządzeń pomiaru czasu bieżącego i przedziałów czasowych. 24 października 1958 r. ulica, przy której znajduje się NIICHasprom SA, została przemianowana na Czasovaya.

Instytut przez długie lata pracy z sukcesem pokonał trudne okresy rozwoju krajowej gospodarki i zgromadził znaczący potencjał naukowy, ludzki i technologiczny. We współczesnym innowacyjnym świecie Systemy Ujednoliconego Czasu produkowane przez NIICHasprom odgrywają ważną rolę i są podstawą tworzonej zunifikowanej przestrzeni informacyjnej.

Ruch transportowy, technologie produkcyjne, funkcjonowanie nowoczesnych systemów łączności, radarów, rejestracji, nawigacji, systemów sterowania itp. można osiągnąć tylko za pomocą jednolitych systemów czasu. Jednym z ważnych kierunków pracy instytutu jest opracowywanie i produkcja systemów jednolitego czasu na zlecenie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w tym dla okrętów Marynarki Wojennej i lotnictwa Sił Powietrznych. Stosowanie tych systemów przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej potwierdza wysokie wskaźniki taktyczne, techniczne, eksploatacyjne i niezawodnościowe systemów, urządzeń i mechanizmów produkowanych przez NIICHasprom.

Najważniejszym celem działalności „NIICHasprom” jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości produktów i usług. Aby osiągnąć ten cel, opracowano i wdrożono wielopoziomowy system zarządzania jakością, co potwierdza certyfikat ISO 9001: 2000.

Przytoczone dane oraz fotografie pochodzą ze strony http://www.niichasprom.ru/company/

Dziękuję bardzo Panu Władysławowi Mellerowi za nakierowanie na temat.