„МАЯК” - Serdobska Fabryka Zegarów „Majak”

  • Autor: Przemysław Jóźwiak
  • /
  • Dodano: 11.09.2021
  • /
  • Kategoria: Perspektywa historyczna
  • /

„МАЯК” -  „Majak”

„Государственный Сердобский часовой завод №5” -  „Państwowa Fabryka Zegarków w Serdobsku nr 5” następnie nazwana Сердобский часовой завод «МАЯК» - Serdobska Fabryka Zegarków "MAJAK".  Rozpoczęcie produkcji nastąpiło w 1944 roku.

Zegary z Serdobskiej Fabryki Zegarów były wydawane pod marką СЧЗ – SCzZ oraz pod marką «МАЯК» - Majak - również pisane literami łacińskimi.

Początkowo mechanizmy logowano zwykłą czcionką, literami СЧЗ – SCzZ otoczonymi ramką lub tylko linią na dole i na górze. W latach sześćdziesiątych wprowadzono nowe logo, były to same litery СЧЗ, ale wystylizowane tak by tworzyły owalny, spłaszczony kształt, nowe logo było grawerowane dwiema metodami.

    

W zegarach z przystawką balansową można było spotkać również logo Czystopolskiej Fabryki Zegarków, z której je zamawiano, gdyż SFZ nie wytwarzała sama tych przystawek. W związku z powyższym, w popularnych kryształowych majakach na mechanizmie można było zobaczyć dwa różne logowania.

Datowanie w typowej formie, np.4-58 stosowano w początkowym okresie produkcji, w latach sześćdziesiątych i potem raczej już nie występuje – datowana jest natomiast przystawka balansowa, ale jest to data jej wytworzenia i niekoniecznie musi się pokrywać z datą zamontowania jej w zegarze.

Początkowo przystawki miały numery, a nie kwartał i rok produkcji. W takim zestawieniu na płycie nie ma numeru zegara – przykładowo zegar znajomego kolekcjonera z przystawką o numerze 007311 na płycie mechanizmu ma tylko logo i typ mechanizmu; nie wiadomo, z którego jest roku,. Zaś zegar z 1967 r. (sądząc po przystawce) ma już przystawkę z kwartałem i rokiem, na płycie zaś prócz znaku fabryki jest typ mechanizmu 74122 i numer zegara. Nie ma zaś danych od kiedy tak znakowano i czego dotyczyła numeracja. Były też mechanizmy bez numeru, tylko z datą na przystawce np. 1-77 i z logo na płyci. Na zegarach z drewnianą obudową była podawana data produkcji na przystawce i na obudowie. Były one bardzo rozbieżne, np. wspomniany wyżej kolekcjoner posiada zegar, w którym na przystawce jest 1960r., zaś na obudowie zegara 1970r.

17 listopada 1943 r. wydano rozkaz Ludowego Komisarza Uzbrojenia Moździerzy ZSRR nr 404 nakazujący "zorganizowanie w mieście Serdobsk (rejon Penza) fabryki dla produkcji budzików i zegarów stołowych (fotografia powyżej). SFZ powstała na bazie wyposażenia dostarczonego z  Drugiej Moskiewskiej Fabryki Zegarków i  Fabryki Czystopolskiej. Pierwsze zegarki zaczęto produkować w 1944 roku, były to zegary wahadłowe. Od 1952 roku asortyment fabryki został uzupełniony o zegary bijące i z kukułką. Przez siedem lat (1948 - 1955) budowano główny budynek zakładu. W 1954 roku poszerzył się asortyment - wdrożono produkcję zegarków z ruchomymi oczami kota rysowanymi na tarczy – poruszały się wraz z ruchem wahadła, oraz zabawkę dla dzieci „Młody zegarmistrz”.

 W 1957 roku firma zaczęła produkować chodziki z przystawką balansową, były dość popularne i nadal cieszą się zainteresowaniem, produkowano je w drewnianych i szklanych korpusach.

 Od 1965 roku rozpoczęto produkcję elektro-mechanicznych zegarów ściennych. W 1969 roku przedsiębiorstwo wdrożyło produkcję nowego, lepszego i bardziej niezawodnego mechanizmu zegarka elektronicznego 59186. Sześć do siedmiu lat później rozpoczęło się opracowywanie dokładniejszego mechanizmu elektronicznego 65186, który spełniał współczesny poziom technologiczny.

Mmodele zegarów z kukułką „25 -CG”, „33-CG”.

Do 1993 roku produkcja zegarów „Kukułka” osiągnęła 15 milionów sztuk, z czego ponad milion zostało wyeksportowanych do 44 krajów świata.

Pod koniec lat 90. i na początku 2000 r. fabryka przechodziła ciężkie czasy. Występowały opóźnienia w płacach, a zamiast pieniędzy pracownicy otrzymywali produkty zakładu.

Fabryka została zlikwidowana w 2004 roku. W dawnych budynkach przemysłowych otwarto centrum handlowe Majak.