Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

 • Szumilewicz Irena: O kierunku upływu czasu. PWN, Warszawa 1964.
 • Praca zbiorowa: Mała encyklopedia techniki PWN. Rozdz. XXI, podrozdz. ZEGARY (autor: L. Zajdler). PWN, Warszawa 1969. s. 883-891.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. XII, hasło „ZEGAR” (autor: Z. Mrugalski). PWN, Warszawa 1970.
 • Muchotrzeb B., Prószyński M.: Czas (cz. I – Jak płynie czas, cz. II – Rachuby czasu). Biblioteczka DELTY, PWN, Warszawa 1983.
 • Kopczyński W., Trautman T.: Czasoprzestrzeń i grawitacja. PWN, Warszawa 1984.
 • Praca zbiorowa: Filozofia a nauka – Zarys encyklopedyczny. Rozdział: Czas i przestrzeń. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1987, s. 61-75.
 • Praca zbiorowa: Mała encyklopedia metrologii. WNT, Warszawa 1989.
 • Praca zbiorowa: Słownik fizyki. Wyd. Prószyński i S-ka. Warszawa, 1999.

Tłumaczenia:

 • Hooke R., Shaffer D.: Modele matematyczne i rzeczywistość (tłum. z jęz. ang.). Rozdz. V – O zegarach i skrzypcach. PWN, Warszawa 1969, s. 80-107.
 • Padelt E.: Człowiek mierzy czas i przestrzeń (tłum. z jęz. niem.). WNT, Warszawa 1977.
 • Zawielski F.: Czas i jego pomiary (tłum. z jęz. ros.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 • Kartaschoff P.: Częstotliwość i czas (tłum. z języka ang.). Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1985.
 • Hawking S.: Krótka historia czasu (tłum. z jęz. ang.). Wyd. „Alfa”, Warszawa 1993.
 • Snedden R.: Czas (tłum z jęz. ang.). Seria: Horyzonty Nauki. Wyd. Świat Ksiązki, Warszawa 1994.
 • Gribbin J., M.: Czas i przestrzeń (tłum z jęz. ang.). Wyd. ARKADY, Warszawa 1995
 • Richards E. G.: Odmierzanie czasu (tłum. z jęz. ang.). Wyd. Amber, 1999.

Książki o zegarach słonecznych

 • Karczewski W.: Gnomonika rysunkowa. Kraków 1825.
 • Wierzbicki: O zegarach słonecznych i sposobach ich urządzania. Kraków 1886.
 • Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. IV: Czas, kosmografia i zegary słoneczne. Niepokalanów 1950.

Książki o historii zegarów

 • Kucharzewski F.: Zegarmistrzostwo Kochańskiego. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. IV (str. 413- 437), Warszawa 1911.
 • Praca zbiorowa: Dzieje zegara. Muzeum Narodowe w Poznaniu. Poznań 1953.
 • Zajdler L.: Dzieje zegara. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1956 (I wyd.), 1977 (II wyd.), 1980 (III wyd.).
 • Siedlecka W.: Zegary (katalog wystawy „Zegary w zbiorach Muzeum Śląskiego”). Muzeum Śląskie we Wrocławiu, Wrocław 1961.
 • Gloger Z.: Encyklopedia staropolska. (Hasła: „Godzinnik” i „Zegar”), Warszawa 1970.
 • Kieniewiczowa G.: Zegary warszawskie XVIII i XIX wieku w zbiorach Muzeum Historycznego. Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy. Warszawa 1971.
 • Raczyńska M.: Zegary popularne na Śląsku w XIX – XX wieku (katalog wystawy). Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 1973.
 • Siedlecka W.: Polskie zegary. Wyd. Ossolineum, Wrocław 1974 (I wyd.), 1978 (II wyd.), 1986 (III wyd.).
 • Prószyńska Z.: Dawne zegary. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979.
 • Klepacka J.: Zegary (katalog wystawy). Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 1983.
 • Praca zbiorowa: Oczy czasu. Zegary w zbiorach muzeum w Kłodzku. Kłodzko 1990.
 • Głębocki W.: Zegarmistrze warszawscy XIX wieku. PWN, Warszawa 1992.
 • Prószyński S.: Świat mechanizmów grających. Wyd. Wiedza Powszechna. Wrszawa, 1994.
 • Prószyńska Z.: Zegary Stanisława Augusta. Wyd. Zamku Królewskiego w Warszawie ARX REGIA. Warszawa, 1994.
 • Prószyńska Z.: Dawne zegary. Wyd. PAGINA, Warszawa, 1998.
 • Januszajtis A.: Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku.Wyd. MARPRESS, Gdańsk, 1998.
 • Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Kluczwajd: TEMPUS TENE – Zegary mechaniczne w Polsce, tradycja i współczesność. Zbiór materiałów i ktalog wystawy. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000.
 • Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Kluczwajd: Zegary mechaniczne w Polsce. Zbiór referatów z sesji naukowej zorganizowanej w styczniu 2000 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000.
 • Szychliński G.: Zegary wieżowe. Wyd. Muzeum Historii Gdańska. Gdańsk 2000.
 • Praca zbiorowa: Zegary w zbiorach wilanowskich. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2000.
 • Gołka H.: Zegary do czarnej roboty (historia budzików). Wyd. Atla 2, Wrocław 2002.
 • Katarzyna Kluczwajd: Zegary sprzed lat (katalog zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu). Toruń 2004.
 • Zbiór referatów z sesji naukowej zorganizowanej w kwietniu 2004 r. Zegary i zegarmistrzostwo w Polsce. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruński Oddział Historyków Sztuki. Toruń 2005.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Zuzanny Pruszyńskiej: Zegary Gdańskie. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Gdańsk 2005.

Tłumaczenia:

 • Uresova L.: Zegary (tłum. z jęz. czeskiego). Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.
 • Praca zbiorowa: Antyki (tłum. z jęz. ang.). Rozdz. 4: Zegary i zegarki. Wyd. MUZA SA, Warszawa 1991, s. 200-221.
 • Mighell J.: Zegary – Poradnik kolekcjonera (tłum. z jęz. ang.).Wyd. ARKADY, Warszawa 1997.
 • Negretti G., Vecchi P.: Zegary (tłum. z jęz. włoskiego). Wyd. Książkowe „Twój Styl”, Warszawa 1997.
 • Edwards F.: Zegarki – Przewodnik dla konesera (tłum. z jęz. ang.). Wyd. Książkowe „Twój Styl”, Warszawa 1998.
 • Vergano B.G., Strada E.: Zegary. Dzieje instrumentów mierzących czas – od zegarów słonecznych do elektronicznych (tłum z jęz. włoskiego). Wyd. ARKADY, Warszawa 2000.

Książki o konstrukcji, technologii oraz naprawie zegarów i zegarków

 • Masłowski A.: Zbiór wiadomości potrzebnych naprawiającemu także i noszącemu zegarek. Wydano w drukarni „Dekiera i Komp.”, Poznań 1811 r.
 • Czapek F.: Słów kilka o zegarmistrzowstwie. Drukarnia Aleksandra Wiedego, Lipsk 1850.
 • Skwara F.: Zegarmistrzowstwo. Wyd. M. Arcta, Warszawa 1905.
 • Strojny B.: Zarys nauki o zegarze. Poznań 1938.
 • Durski A.: Naprawa zegarka naręcznego. Warszawa 1946.
 • Groszek L.: Wychwyt Grahama – konstrukcja i naprawa. Poznań 1947.
 • Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. I: Historia, nauka i praca zegarmistrzowska. Niepokalanów 1948 (I wyd.), 1950 (II wyd.).
 • Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. II: Materiałoznawstwo zegarmistrzowskie i części zamienne. Niepokalanów, 1948.
 • Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. III: Maszyny narzędzia i przybory zegarmistrzowskie. Niepokalanów 1949,
 • Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. V. Zegary wieżowe. Niepokalanów 1952.
 • Praca zbiorowa (bracia Franciszkanie w Niepokalanowie) pod red. br. W. A. Podwapińskiego: Zegarmistrzostwo, t. VI: Konstrukcja i działanie zegarów i zegarków mechanicznych. Niepokalanów 1956.
 • Adel K.: Poradnik zegarmistrza. Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spoż., Warszawa 1959 (I wyd.), 1965 (II wyd.).
 • Podwapiński W.A., Bartnik B.S.: Zegarmistrzostwo, t. VII: Technologia warsztatowa. Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spoż., Warszawa 1962.
 • Tryliński W.: Zegary i zegarki mechaniczne oraz urządzenia zegarowe elektromechaniczne. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1960.
 • Tryliński W.: Drobne mechanizmy i przyrządy precyzyjne – Podstawy konstrukcji. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1961 (I wyd.), 1965 (II wyd.), 1978 (III wyd.).
 • Praca zbiorowa pod red. S. Hahna: Współczesna służba czasu i częstotliwości wzorcowych. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1962.
 • Podwapiński W.A., Bartnik S.: Zegarmistrzostwo, t. VIII: Naprawa zegarów i zegarków mechanicznych. Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spoż., Warszawa 1967.
 • Praca zbiorowa pod red. W. Trylińskiego: Poradnik konstruktora przyrząd6w precyzyjnych i drobnych. WNT, Warszawa 1971.
 • Mrugalski Z.: Mechanizmy zegarowe. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972.
 • Friedel K., Zdanowski J.: Urządzenia alfanumeryczne informacji wizualnej. WNT, Warszawa 1974.
 • Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. IX: Elektryczne czasomierze pojedyncze. Wyd. „Libra”, Warszawa 1974.
 • Bartnik B.S., Podwapiński W.A.: Technologia mechanizmów zegarowych, t. I – Mechanizmy (podręcznik dla szkół zawodowych). Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976 (dwukrotnie wznawiany ze zmianami: wyd. III – 1987)
 • Bartnik B.S., Podwapiński W.A.: Technologia mechanizmów zegarowych, t. II – Montaż, konserwacja i naprawa (podręcznik dla szkół zawodowych). Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976 (dwukrotnie wznawiany ze zmianami: wyd. III – 1986).
 • Mrugalski Z.: Zespoły funkcjonalne drobnych mechanizmów. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1979.
 • Czerwiec W., Maciszewski A., Moliński T.: Zegarmistrzostwo – Technologia. Wyd. „Libra”, Warszawa 1980.
 • Gniewińska B., Klimek C.: Rezonatory i generatory kwarcowe. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
 • Sosiński B.: Naprawa kalkulatorów i zegarków elektronicznych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984 (I wyd.), 1986 (II wyd.).
 • Bartnik B.S., Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. X: Elektryczne czasomierze zespołowe i przemysłowe. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985 (wyd. I), 1992 (wyd. III).
 • Bartnik B.S., Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t. XI: Zegary i zegarki specjalne. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985 (wyd. I), 1993 (wyd. III).
 • Bartnik B.S., Podwapiński W. A.: Zegarmistrzostwo, t.XII: Ilustrowany słownik zegarmistrzowski. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 • Praca zbiorowa: Zegary i budziki kwarcowe produkcji ZMP „MERA-POLTIK” – Konstrukcja i technologia napraw. Wyd. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Łodzi. Łódź 1986.
 • Karkowski Z.: Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987 (wyd. II), Rozdz. 3, str. 64-126.
 • Dobies R.: Metodyka konstruowania sprzętu elektronicznego. WKŁ, Warszawa 1987.
 • Mrugalski Z.: Zespoły funkcjonalne urządzeń zegarowych i tachometrycznych. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991.
 • Czerwiec W., Mrugalski Z., Wierciak J.: Konstrukcja drobnych mechanizmów – ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991.
 • Bartnik B.S., Podwapiński W.A.: Zegarmistrzostwo, t. IX: Zegary i zegarki elektryczne i elektroniczne. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991 (wyd. II – całkowicie zmienione).
 • Tryliński W.: Metodyka konstruowania urządzeń precyzyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.
 • Tarnowski W.: Podstawy projektowania technicznego. WNT, Warszawa 1997.
 • Praca zbiorowa pod kier. W. Oleksiuka: Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych (red. naukowy – Z. Mrugalski). WNT, Warszawa 1996 {998 str.).

Tłumaczenia:

 • Sievert H.: Podręcznik dla zegarmistrzów (tłum. z języka niemieckiego). Bydgoszcz 1939.
 • Jendritzki H.: Nowoczesny zegarmistrz (tłum. z języka niem.). Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spoż., Warszawa 1958.
 • Hajn M.: Podstawy mechaniki precyzyjnej (tłum. z jęz. czeskiego). WNT, Warszawa 1963.
 • Kabes K.: Elektromechaniczne przyrządy rejestrujące (tłum. z jęz. czeskiego). WNT, Warszawa 1967.
 • Krug G.: Zegary elektryczne (tłum. z jęz. niem.). Wyd. Naukowo-Techn., Warszawa 1977.
 • Praca zbiorowa: Zegarek kwarcowy na rękę. Informator naprawy (tłum. z jęz. ros.). Wyd. Technointorg, Moskwa 1987.

Zapisz się do newslettera

Cyklicznie wysyłamy zbiór najciekawszych artykułów i wpisów z forum. Obiecujemy - zero spamu, same konkrety.