Wybrane artykuły w innych czasopismach

 • Ross T.: Czas. „Naokoło Świata”, Nr 137, wrzesień 1935, s.36 – 40.
 • Suchocki E.: Napęd sprężynowy. Przegląd Mechaniczny, 1952, nr 11-12.
 • Tryliński W.: Zazębienia zegarowe. Przegląd Mechaniczny, 1952, nr 11-12.
 • Podwapiński W.: Naciągi automatyczne zegarków. Pomiary Automatyka Kontrola, 1955, nr 5-6.
 • Romer E.: Uwagi o produkcji sprężyn włosowych. Pomiary Automatyka Kontrola, 1955, nr 5-6.
 • Dobrzyński H.: Swobodny wychwyt kotwicowy ze stałym impulsem. Pomiary Automatyka Kontrola, 1957, nr 1.
 • Tryliński W.: O celowości zastosowania zazębień zegarowych w przekładniach zwalniających. Pomiary Automatyka Kontrola, 1957, nr 9.
 • Suchocki E.: Metoda i aparatura do pomiaru amplitudy wahań regulatora balansowego. Pomiary Automatyka Kontrola, 1958, nr 5-6.
 • Suchocki E.: O pomiarach momentów w drobnych sprężynach spiralnych. Pomiary Automatyka Kontrola 1958, nr 7.
 • Suchocki E.: Autokompensacja błędu temperaturowego w regulatorze zegarowym z balansem jednometalowym. Pomiary Automatyka Kontrola 1959, nr 7.
 • Wierciak A.: Łożyska kiełkowe. Pomiary Automatyka Kontrola, 1960, nr 1.
 • Szeler B.: Technologia wykonania koła wychwytowego budzika. Pomiary Automatyka Kontrola, 1960, nr 5.
 • Wesołowski Z.: Wahadło izochroniczne. Pomiary Automatyka Kontrola, 1961, nr 12.
 • Suchocki E.: Podstawowe problemy synchronizacji pierwotnych zegarów wahadłowych. Pomiary Automatyka Kontrola 1962, nr 4.
 • Zakrzewski A.: Automatyczne układy przełączania zegarów pierwotnych w centralach czasu. Pomiary Automatyka Kontrola, 1963, nr 10-11.
 • Mrugalski Z.: Problem zastąpienia zazębień zegarowych przez zazębienie ewolwentowe w przekładniach chodu mechanizmów zegarowych. Pomiary Automatyka Kontrola 1963, nr 10-11, s. 438-441.
 • Mrugalski Z.: Badania możliwości zastosowania zazębienia ewolwentowego w przekładniach chodu mechanizmów zegarowych. Pomiary Automatyka Kontrola 1966, nr 1, s. 24-29.
 • Mrugalski Z.: Zazębienie ewolwentowe do zegarowych przekładni chodu. Pomiary Automatyka Kontrola 1966, nr 8-9.
 • Zajdler L.: Podstawowe problemy pomiaru czasu i częstotliwości. Pomiary Automatyka Kontrola, 1966, nr 8-9.
 • Suchocki E.: Zadania i systemy dystrybucji czasu. Biul. PIAP, nr 3/1967.
 • Mrugalski Z.: Zmodyfikowane zazębienie ewolwentowe do zegarowych przekładni chodu. Pomiary Automatyka Kontrola, 1968, nr 1, s. 37-41.
 • Mrugalski Z.: Przekładnie zębate typu zegarowego. Przegląd Mechaniczny, 1968, nr 17, s. 502-506.
 • Oleksiuk W., Paprocki K.: Pomiary obciążeń dynamicznych łożysk typu zegarowego. Pomiary Automatyka Kontrola, 1968, nr 2.
 • Wierciak A.: Badania momentu tarcia łożysk walcowych typu zegarowego. Pomiary Automatyka Kontrola, 1968, nr 4.
 • Buczyński L., Paprocki K.: Zjawiska zużycia łożysk ślizgowych przekładni chodu mechanizmu zegarowego. Pomiary Automatyka Kontrola, 1969, nr 8-9.
 • Pawlikowski S.: Czas nigdy nie wraca. Mies. PROBLEMY, nr 5/1970, s. 258-270.
 • Zajdler L.: Jednostka czasu – sekunda. Biuletyn Centralnego Urzędu Jakosci i Miar, nr 1-2/1970, s. 57-63. 28. Domiński I.: Czas. Horyzonty Techniki, nr 11/1976, s. 3 i 10-11.
 • Mrugalski Z.: Stabilność drgań balansowych regulatorów zegarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria „Mechanika”, z. 52/1978, s. 9-16.
 • Mrugalski Z.: Silniki skokowe stosowane w mechanizmach zegarowych. Pomiary Automatyka Kontrola, 1989, nr 6, s. 140-143.
 • Mrugalski Z.: Zegar na wieży Zamku Królewskiego. Kwartalnik historyczny KRONIKA ZAMKOWA (red. nauk. prof. A. Gieysztor), nr 2 (20) 1989, s. 33-46.
 • Mrugalski Z.: Zrekonstruowany zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Pomiary Automatyka Kontrola, 1990, nr 5, s. 85-88.
 • Mrugalski Z.: Adam Adamandy Kochański – Mirabilia Chronometrica, czyli nauki o zegarach zaranie. Pomiary Automatyka Kontrola, 1990, nr 10, s. 193-196.
 • Mrugalski Z., Oleksiuk W.: Drobnomodułowe przekładnie zębate – aktualne problemy. Pomiary Automatyka Kontrola, 1992, nr 6, s. 133-136.
 • Mrugalski Z., Rymuza Z.: Problematyka tribologiczna współczesnych mechanizmów zegarowych. TRIBOLOGIA ,1993, nr 2 (128), s. 40-43.
 • Mrugalski Z.: Smarowanie węzłów tarcia w mechanizmach zegarowych. TRIBOLOGIA 1996, nr 4 (148), s. 410-422.
 • Mrugalski Z.: Zmodyfikowane zazębienie ewolwentowe do zegarowych przekładni zliczających. POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA 1997, nr 1 (cz. I – s. 18-21) oraz nr 2 (cz. II – s. 15-18).
 • Giejsztoft A.: Warszawski zegar. Wiedza i Życie, nr 6/1999, s. 46-48.
 • Mrugalski Z.: Miniaturowe silniki skokowe stosowane w mechanizmach zegarowych. Pomiary Automatyka Robotyka 2001, nr 7-8, s.
 • Mrugalski Z.: Pomiary czasu. POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, 2003, nr (cz. I – s. ) oraz nr (cz. II – s. ).

Zapisz się do newslettera

Cyklicznie wysyłamy zbiór najciekawszych artykułów i wpisów z forum. Obiecujemy - zero spamu, same konkrety.