Zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia KMZiZ

 • Autor: Eugeniusz Szwed - Prezes Stowarzyszenia KMZiZ
 • /
 • Dodano: 11.06.2018
 • /
 • Kategoria: Z życia Klubu
 • /

W dniu 09.06.2018 r. upłynęła kadencja dotychczasowych członków Zarządu i członków Rady Klubu. Odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego wybrano nowy Zarząd i nową Radę Klubu. Na czas trwania aktualnej trzyletniej kadencji do roku 2021 w skład Zarządu wchodzą:

 • Eugeniusz Szwed - Prezes Zarządu
 • Romuald Kociuba - Wiceprezes Zarządu 
 • Piotr Chmiel - Skarbnik

W skład Rady Klubu wchodzą:

 • Piotr Stasiak - Przewodniczący
 • Jan Krawczyk - Członek 
 • Bartłomiej Daniszewski - Członek

W tym miejscu pragnę wyrazić podziękowanie dotychczasowemu Zarządowi pracującemu przez ostatnie trzy lata pod kierownictwem Dariusza Chlastawy oraz dotychczasowej Radzie Klubu pracującej pod przewodnictwem Władysława Mellera. Wierzę, że nowy Zarząd oraz nowa Rada Klubu dołożą wszelkich starań, aby kontynuować pracę na rzecz Klubu w wymiarze i z tak dobrymi efektami, jak to miało miejsce do tej pory. 

Z poważaniem,
Eugeniusz Szwed