Zmarł Profesor Zdzisław Mrugalski. Zatrzymajmy zegary.

  • Autor: Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
  • /
  • Dodano: 22.10.2017
  • /
  • Kategoria: Z życia Klubu
  • /

Zmarł Profesor Zdzisław Mrugalski - zatrzymajmy zegary

Kiedy w życiu kraju działy się wydarzenia ważne, zarówno radosne jak i smutne, kiedy umierali królowie, rozbrzmiewały kościelne dzwony, odzywał się także ten najważniejszy – dzwon Zygmunta z katedralnej wawelskiej wieży.

Teraz, kiedy odszedł największy z polskich zegarmistrzów chcemy uhonorować jego osobę, uszanować jego pamięć i przypomnieć Jego dokonania dla zegarmistrzostwa i polskiej nauki. Chcemy zwrócić uwagę na zegarmistrzowską, naukową, dydaktyczną i archiwistyczną działalność Profesora Zdzisława Mrugalskiego.

Dla uczczenia Jego pamięci chcielibyśmy na chwilę zatrzymać zegary. My Klubowicze zatrzymamy kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt z tych najważniejszych. Zatrzymamy je w piątek 27 października o godzinie 11:15 na godzinę lub dwie, niektóre na ponad dobę, by ponownie  zaczęły wskazywać już czas zimowy.

11.15 to szczególna godzina przypominająca, że w dniu 17 września 1939 roku na skutek pożaru zatrzymały się wskazówki zegara na Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Zegar ten został odbudowany przez Zespół Budowy Zegara, w którego składzie był Profesor Zdzisław Mrugalski. Równocześnie zespół przygotował konstrukcję mniejszych, podobnych, mechanicznych zegarów, które odmierzają czas w wielu miejscach naszego kraju, a także za granicą.

Profesor Zdzisław Mrugalski swoją karierę zawodową zaczynał jako prosty uczeń zegarmistrzowskiego zawodu w Ostrowie Wielkopolskim, a dzięki zdolnościom i sumiennej pracy stał się cenionym naukowcem i konstruktorem w dziedzinie mechaniki precyzyjnej. Był nauczycielem kolejnych pokoleń inżynierów mechaników, w tym także zegarmistrzów, wychowawcą i wzorem dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Przez wiele lat był Dziekanem Wydziałem Mechaniki Precyzyjnej (dziś Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej. Był także dyrektorem Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW.  Kierował również Zakładem Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych.

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Współtworzył i kierował największym stowarzyszeniem zegarkowych pasjonatów - naszym Klubem Miłośników Zegarów i Zegarków.

Był też autorem wielu publikacji naukowych ze sztandarową pozycją „Mechanizmy zegarowe”, a także skryptów, artykułów naukowych i referatów. W jego dorobku są także opracowania popularno-naukowe i historyczne z dziedziny zegarmistrzostwa i dziejów Politechniki Warszawskiej.

Profesor Mrugalski wyjątkową i wielką miłością darzył zegar na Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Czuwał nad opracowaniem konstrukcji oraz nadzorował wykonanie i montaż jego mechanizmu. Potem przez wiele lat sprawował nadzór nad eksploatacją tego zegara. Przestawianie wskazania zegara z czasu letniego na zimowy i z zimowego na letni zawsze wykonywał osobiście lub było to przeprowadzane w jego obecności.

Wielokrotnie wprowadzał na wieżę grupy Klubowiczów i pasjonatów zegarmistrzostwa i objaśniał pracę mechanizmu zegara. Profesor był autorem książki opisującej historię i dzieje zegara na wieży Zamku Królewskiego, w tym jego odbudowę. 

Aktualnie Wieża Zygmuntowska Zamku Królewskiego w Warszawie jest w remoncie, na czas którego zegar został zatrzymany…

Zamiast minuty ciszy zachęcamy miłośników zegarmistrzostwa do uczczenia pamięci Profesora poprzez zatrzymanie zegarów i zegarków. Na zaprzyjaźnionym portalu Zegarki i Pasja tworzona jest lista zegarów.

Zatrzymajmy je w piątek 27 października o godzinie 11:15

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę 8 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w kościele Św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11.

Odprowadzenie na Cmentarz Wolski, ul. Wolska 180/182, nastąpi o godzinie 14:00.