Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: tempo, obliczanie tempa

  • Metronome (patrz: tempo, obliczanie tempa)

    komplikacja wykorzystywana do obliczania tempa. Funkcja ta została zastosowana np. w zegarku Breitling Chronomat ref. 801 (źródło)