Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Zegar niezależny

 • Zegar niezależny (pojedynczy)

  zegar mechaniczny lub elektryczny zaopatrzony we własny regulator chodu i mierzący czas niezależnie od innych zegarów. W zależności od rodzaju regulatora rozróżniamy zegary niezależne:

  • wahadłowe
  • balansowe
  • kamertonowe
  • kwarcowe
  • atomowe
  W zależności od rodzaju napędu rozróżnia się zegary niezależne:
  • z napędem mechanicznym z naciągiem mechanicznym lub elektrycznym
  • z napędem elektrycznym regulatora

 • Zegar pojedynczy (patrz: Zegar niezależny)

 • Pojedynczy zegar elektryczny (patrz: Zegar niezależny)

 • Zegar pierwotny (główny)

  urządzenia przeznaczone do odmierzania i konserwacji czasu oraz do wytwarzania elektrycznych sygnałów sterujących, przekazywanych do urządzeń odbiorczych, najczęściej do zegara wtórnego. Funkcję zegara pierwotnego może spełniać zegar niezależny, wyposażony w impulsator, tj. urządzenie do wytwarzania impulsów elektrycznych w jednakowych, z góry określonych, odstępach czasu, np. co minutę lub sekundę. Wszystkie dotychczas stosowane zegary pierwotne można podzielić ze względu na rodzaj regulatora – rozróżnia się zegary pierwotne:

  • wahadłowe
  • balansowe
  • kwarcowe
  • atomowe
  Poszczególne rodzaje zegarów pierwotnych wykazują następujące średnie niedokładności chodu:
  • zegary pierwotne balansowe lub wahadłowe średniej klasy – ponad 2 s/dobę
  • zegary pierwotne wahadłowe wysokiej klasy oraz kwarcowe bez termostatu – 0,1 – 0,5 s/dobę
  • zegary pierwotne kwarcowe z termostatem – 0,01 s/dobę.

 • Synchronizacja

  to wymuszające oddziaływanie na zegar niezależny, mające na celu utrzymanie poprawki jego wskazań w stałych, z góry określonych granicach w stosunku do wskazań urządzenia synchronizującego (PN-71/M-54631).