Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Zegar grający

 • Zegar grający

  zegar wygrywający jakąś melodię w pewnych odstępach czasu, zwykle po wybiciu godziny. Mechanizmem grającym jest kurant dzwonkowy lub kurant fletowy albo pozytywka. W wielkich zegarach grających kołki w walcu kurantowym można przestawiać tak, aż uzyskuje się różne melodie. Nowoczesne zegary grające są wyposażone w kwarcowy mechanizm chodu oraz dwie lub więcej pozytywek, zmieniających się samoczynnie w pewnych odstępach czasu.

 • Zegar z pozytywką (patrz: Zegar grający)

 • Zegar z kurantami (patrz: Zegar grający)

 • Źródła dźwięku zegarów

  elementy lub zespoły stosowane do sygnalizowania wskazań zegarów. Najczęściej stosuje się metalowe dzwonki i gongi pobudzane przez uderzanie. Dzwonki mają zastosowanie w budziku, gongi spiralne w popularnych zegarach bijących, a gongi proste w zegarach podłogowych i kominkowych. Rzadziej są stosowane gongi membranowe. W zegarach kukułkowych mają zastosowanie piszczałki fletowe, natomiast w zegarach i budzikach grających pozytywka. W budzikach elektrycznych mają zastosowanie miniaturowe dzwonki elektryczne lub brzęczyki membranowe pobudzane przez generator akustyczny (zob. zegar grający).

 • Mechanizm sygnalizujący

  dodatkowy mechanizm zegara, który w sposób akustyczny informuje o czasie. Do mechanizmów sygnalizujących należą:

  • mechanizm budzenia
  • mechanizm bicia
  • mechanizm grający i mówiący (zob. Zegar grający. Zegar mówiący)

 • Kurant fletowy

  zegar grający, naśladujący śpiew ptaków lub grę na flecie. Jest to przeważnie zegar figularny. Jednym z najsłynniejszych zegarów z kurantem fletowym jest zegar figularny zwany „Pasterzem”, znajdujący się w Pałacu Narodowym w Madrycie, przedstawiający pasterza grającego na flecie.