Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Zębnik naciągowy

 • Zębnik naciągowy (półbeczułka)

  element naciągu sprzęgnikowego w zegarkach znajdujący się na wałku naciągowym i zazębiający się z kołem naciągowym. Boczne, skośne zęby zębnika naciągowego zazębiają się ze sprzęgnikiem (beczułką), tworząc sprzęgło kłowe.

 • Półbeczułka (patrz: Zębnik naciągowy)

 • Sprzęgło kłowe

  sprzęgło stosowane w zegarkach z naciągiem sprzęgnikowym. Głównymi elementami sprzęgła kłowego są sprzęgnik i zębnik naciągowy, które łączą się ze sobą za pomocą kłów (zębów). Sprzęgło kłowe może być:

  • jednokierunkowe (wtedy kły są pochylone w jedną stronę)
  • dwukierunkowe (wtedy kły są proste)
  W pozycji naciągowej sprzęgło kłowe jest połączone – wtedy można zegarek nakręcać. W pozycji nastawczej sprzęgło kłowe jest rozłączone – wtedy nastawia się wskazówki. Rozłączanie i łączenie sprzęgła kłowego następuje przez wyciąganie główki naciągowej i jej wciskanie.