Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Uk��ad scalony

 • Układ scalony

  mikrominiaturowy układ elektroniczny, charakteryzujący się tym, że wszystkie lub część elementów wraz z połączeniami są wykonane nierozłącznie (połączenia są nierozbieralne) w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża. Najczęściej podłożem jest półprzewodnik (krzem krystaliczny), a wszystkie tranzystory, diody, rezystory, kondensatory... zobacz więcej

 • Zegarek kwarcowy

  Zegarek, podobnie jak zegar kwarcowy, składa się z:

  • oscylatora kwarcowego
  • układu scalonego o dużej skali integracji
  • wskaźnika czasu
  • baterii zasilającej
  Jego części są odpowiednio mniejsze. W zegarkach kwarcowych są stosowane głównie elementy elektroniczne. Wnętrze zegarka kwarcowego przypomina raczej zminiaturyzowaną aparaturę radiową niż mechanizm zegarka. Główną rolę odgrywa w nim oscylator kwarcowy, jako regulator chodu, oraz układ scalony. W niektórych zegarkach układ scalony zawiera 1000 – 8000 elementarnych tranzystorów, znajdujących się na płytce krzemowej o powierzchni kilku milimetrów kwadratowych. Dzielnik częstotliwości, znajdujący się w tym układzie, zmienia wysoką częstotliwość drgań oscylatora kwarcowego, najczęściej 32 768 Hz, na częstotliwość 1 Hz. Przetwarzanie drgań elektrycznych na wskazania zegarka odbywa się elektromechanicznie lub elektronicznie.
  • Przetwarzanie elektromechaniczne odbywa się za pomocą silnika skokowego lub innego przetwornika, napędzającego przekładnię wskazań, w wyniku czego otrzymuje się wskazania analogowe.
  • Natomiast przetwarzanie elektroniczne odbywa się bez żadnych elementów mechanicznych, lecz tylko za pomocą układów elektronicznych, dających w wyniku wskazania cyfrowe.
  Ukazują się coraz to nowe zegarki kwarcowe, które – oprócz wskazań czasu – mają różne wskazania dodatkowe, a jest ich dzisiaj całe mnóstwo.

 • Zegar kwarcowy

  Zegar składający się z:

  • oscylatora kwarcowego
  • układu scalonego o dużej skali integracji
  • urządzenia ze wskazaniami analogowymi
  • baterii elektrycznej zasilającej
  Główną rolę w zegarze kwarcowym odgrywa oscylator kwarcowy, będący generatorem częstotliwości (regulatorem chodu) oraz układ scalony. Dzielnik częstotliwości, znajdujący się w tym układzie, zmienia wysoką częstotliwość drgań oscylatora kwarcowego do częstotliwości 1 Hz. Przetwarzanie drgań elektrycznych na wskazania zegara odbywa się zwykle elektromechaniczne za pomocą silnika skokowego lub innego przetwornika napędzającego przekładnię wskazań, w wyniku czego otrzymuje się wskazania analogowe. Do zasilania zegara kwarcowego stosuje się baterię R14 o napięciu 1,5V. Mechanizm zegara kwarcowego jest umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego, do której przykręca się tarczę zegara. Można go także stosować do zegarów ściennych w różnych obudowach drewnianych.

 • Przystawka kwarcowa

  zespół typu QTM-0001, wyposażony w układ scalony i oscylator kwarcowy, przeznaczony do zegarków z napędem elektrycznym balansów, wykonujących 21 600, 28 800 lub 36 000 wahnięć na godzinę.

 • MOS (patrz: Układ scalony)

 • Moduł

  elektroniczny układ scalony o dużej skali integracji, stosowany w zegarkach kwarcowych.

 • Integracja

  scalanie – proces tworzenia całości z części. Układ scalony to układ elektroniczny, którego elementy i ich połączenia są wytworzone bezpośrednio wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża za pomocą procesów technologicznych w celu uzyskania miniaturyzacji sprzętu.

 • Dzielnik częstotliwości

  układ elektronowy, za pomocą którego dzieli się częstotliwość prądu określoną liczbę razy. Elementarny dzielnik częstotliwości zmniejsza przekazaną mu częstotliwość o połowę (system dwójkowy – działanie przez 2). Układ scalony zegarka o częstotliwości drgań kwarcu 32 768 Hz zawiera piętnaście dzielników elementarnych, z których każdy zmniejsza częstotliwość o połowę – w wyniku uzyskuje się częstotliwość równą 1 Hz.