Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Sprawdzarka chodu zegara

 • Sprawdzarka chodu zegara (chronokomparator)

  urządzenie elektroniczne umożliwiające sprawdzenie w krótkim czasie dokładności chodu (przyrostu dobowego poprawki) zegarka. Wynik uzyskuje się w postaci wykresu na taśmie. Gdy zegarek chodzi dobrze, linia wykresu jest prosta i równoległa do krawędzi taśmy, gdy zegarek śpieszy, linia wykresu jest odchylona w prawo, a gdy spóźnia – na lewo. Istnieje wiele rodzajów sprawdzarek do zegarków mechanicznych jak i elektronicznych.

 • Wibrograf (patrz: Sprawdzarka chodu zegara)

 • Sprawdzanie zegara

  czynności polegające na zbadaniu dokładności jego chodu (przyrostu dobowego poprawki), tj. czy nie wykazuje spóźnienia lub przyśpieszenia względem zegara wzorcowego. Praktycznym urządzeniem wzorcowym do sprawdzania chodu zegarów i zegarków jest sprawdzarka chodu zegara.

 • Regulacja chodu zegara

  czynności zmierzające do uzyskania wskazań zegara najbardziej zbliżonych do wzorcowych. Danej konstrukcji mechanizmu zegarowego odpowiada ściśle określony okres wahań regulatora chodu – aby więc uzyskać dokładne wskazania zegara, trzeba doregulować ten okres. Zegar regulowany nie powinien mieć żadnych usterek, dlatego – jeśli nie jest nowy – należy go przedtem naprawić. W przebiegu regulacji można wyodrębnić trzy zasadnicze czynności, a mianowicie:

  • porównywanie wskazań regulowanego zegara ze wskazaniami zegara wzorcowego i ustalenie przyrostu dobowego poprawki
  • przeprowadzenie potrzebnych zabiegów w regulowanym zegarze
  • zanotowanie w odpowiedni sposób tych czynności
  Czynność regulacji ułatwia sprawdzarka chodu zegara, gdyż w krótkim czasie wskazuje ona przyrost dobowy poprawki bez porównywania jego wskazań z zegarem wzorcowym. Zabiegi czynione w mechanizmie zegarowym w celu doregulowania okresu wahań są różne w zależności od rodzaju zastosowanego w nim regulatora chodu.

 • Chronokomparator

  sprawdzarka chodu zegara, służąca do ustawienia jego dokładności.