Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Przekładnia cięgnowa o zmiennym przełożeniu

 • Przekładnia cięgnowa o zmiennym przełożeniu

  przekładnia wyrównująca moment wytworzony napędem sprężynowym. Na bęben sprężyny jest nawinięte cięgno, którym może być taśma stalowa lub łańcuch drabinkowy o drobnych ogniwach. Drugi jego koniec jest... zobacz więcej

 • Przekładnia wyrównawcza (patrz: Przekładnia cięgnowa o zmiennym przełożeniu)

 • Przekładnia zwalniająca

  przekładnia przenosząca ruch ze zmniejszoną prędkością. Element czynny (napędzający) przekładni zwalniającej ma mniejszą średnicę niż element bierny (napędzany).

 • Przekładnia wskazań

  dwustopniowa przekładnia zwalniająca, która napędza wskazówkę godzinową, co umożliwia wskazywanie czasu odmierzanego przez regulator i zliczanego przez przekładnię chodu. W zegarach specjalnych jest to także przekładnia... zobacz więcej

 • Przekładnia ślimakowa

  przekładnia zębata składająca się z koła ślimakowego (ślimacznicy) i ślimaka. Służy do przenoszenia ruchu między osiami nierównoległymi, zwłaszcza gdy chodzi o znaczne zmniejszenie prędkości obrotowej. Ma wielorakie zastosowanie, m. in. do naciągu elektrycznego zegarów.

 • Przekładnia różnicowa

  szczególne rozwiązanie przekładni obiegowej. Przekładnia różnicowa ma zastosowanie w napędzie pośrednim wychwytu, w naciągach zegarów elektrycznych, we wskaźnikach stanu nakręcenia sprężyn napędowych chronometrów okrętowych i zegarków z automatycznym naciągiem.

 • Przekładnia przyspieszająca

  przekładnia przenosząca ruch ze zwiększoną prędkością. Element czynny (napędzający) przekładni przyśpieszającej ma większą średnicę niż element bierny (napędzany).

 • Przekładnia planetarna (patrz: Przekładnia obiegowa)

 • Przekładnia obiegowa (planetarna)

  przekładnia składająca się z czterech kół zębatych 1, 2, 4 i 5 (rys. P.18) oraz jarzma 3. Jarzmem nazywa się obracające się dookoła osi kół 1 i 5 ramię, na którego końcu... zobacz więcej

 • Przekładnia napędu

  jedno lub dwustopniowa przekładnia przyśpieszająca, która dostarcza energię od sprężyny lub obciążnika do przekładni chodu. Od przełożenia przekładni napędu zależy, jak długo zegar będzie chodził po jednym nakręceniu. Czas chodu po jednym... zobacz więcej

 • Przekładnia naciągu automatycznego

  przekładnia między wahnikiem a kołem naciągowym lub zapadkowym. Gdy tworzy ją tylko jedna para: zębnik i koło, przekładnia nosi nazwę małej. Przekładnia naciągu automatycznego o większej liczbie elementów pośredniczących nazywa się dużą. Przekładnia naciągu automatycznego jest zawsze przekładnią zwalniającą.

 • Przekładnia chodu

  kilkustopniowa przekładnia przyśpieszająca (od koła minutowego do zębnika wychwytowego), która przekazuje energię z napędu do regulatora, w celu podtrzymania jego ruchu, oraz zlicza wahnięcia lub obroty regulatora. Przekładnia chodu wraz z przekładnią napędu i przekładnią wskazań stanowią główne zespoły mechanizmu chodu zegara. W przekładniach zegarowych... zobacz więcej

 • Przekładnia bicia

  przekładnia zębata stosowana w mechanizmie bicia zegarów. W zegarach bijących, nakręcanych co tydzień lub co dwa tygodnie. Przekładnia bicia składa się z pięciu par kół zębatych. Koło napędowe zazębia się z zębnikiem koła dodatkowego, napędzającego zębnik koła bicia, w którym znajdują się kołki podnoszące dźwignie młotka. Koło bicia zazębia się z zębnikiem koła sercowego (system zapadowy) lub kołem czerpaka (system grzebieniowy). Koło sercowe zazębia się z zębnikiem koła zalotowego, napędzającego zębnik wiatraka. Gdy w przekładni bicia nie ma koła dodatkowego, zegar trzeba nakręcać codziennie.

 • Przekładnia

  mechanizm służący do przenoszenia ruchu między dwoma wałkami ze zmienioną (zmniejszoną lub zwiększoną) prędkością. W każdej przekładni rozróżnia się element czynny (napędzający) i element bierny (napędzany), np. koła i zębniki czynne lub bierne (zob. przełożenie przekładni). Przekładnia może przenosić ruch i moc dzięki odpowiedniemu kształtowi elementów, jak np. przekładnia zębata, łańcuchowa, albo wskutek tarcia między elementami – przekładnia pasowa, linowa. W mechanizmach zegarowych najczęściej są stosowane przekładnie zębate.

 • Bębenen wyrównawczy (patrz: Przekładnia cięgnowa o zmiennym przełożeniu.)

 • Przekładnia zliczająca

  odpowiednik przekładni chodu w zegarach z elektrycznym napędem regulatora. Zadaniem przekładni zliczającej jest zliczanie wahnięć regulatora chodu, aby za pośrednictwem przekładni wskazań zostały ujawnione na tarczy przez wskazówki lub wskaźniki cyfrowe.

 • Przekładnia zębata

  zespół kół zębatych, dwu lub więcej, współpracujących ze sobą. Rozróżnia się:

  • równoległe o zębach prostych i śrubowych - służące do przenoszenia ruchu między osiami równoległymi
  • ślimakowe - składające się z koła ślimakowego i ślimaka - służące do przenoszenia ruchu między osiami nierównoległymi
  • kątowe (stożkowe) - służące do przenoszenia ruchu między wałkami o przecinających się osiach
  • zębatkowe - zmieniające ruch obrotowy na liniowy
  • równoległe wewnętrzne, w których jedno z kół ma uzębienie wewnętrzne

 • Przekładnia okresowa (patrz: Zastawka Maltańska)

 • Zjawisko piezoelektryczne

  zjawisko piezoelektryczne polega na powstawaniu na przeciwległych ścianach niektórych kryształów ładunków elektrycznych o przeciwnych znakach pod wpływem rozciągania lub ściskania kryształu; i na odwrót – płytka kryształu, umieszczona w zmiennym polu elektrycznym, podlega drganiom mechanicznym o dużej stabilności.

 • Zastawka maltańska

  urządzenie służące w zegarku do ograniczania naciągu sprężyny napędowej (przekładnia okresowa), w celu wykorzystania najmniej zmiennego momentu... zobacz więcej

 • Ułożyskowanie ślizgowe

  ułożyskowanie, w którym czop ślizga się w gnieździe łożyska, tzw. panewce. Metalowe łożyska – panewki – mogą być wykonane bezpośrednio w płycie mechanizmu lub utworzone z odrębnych panewek, tzw. tulejek łożyskowych. Dobra współpraca czopa z panewką zależy od materiałów i gładkości powierzchni tych elementów. Czopy są przeważnie stalowe. Panewki wykonuje się z miękkiego stopu, np. mosiądzu, brązu. W zegarkach i niektórych zegarach stosuje się bardzo odporne na zużycie panewki mineralne, tzw. łożyska kamienne (zob. kamień zegarkowy). Powierzchnie styku czopa i panewki powinny być starannie wygładzone i nasmarowane, aby zmniejszyć opory tarcia. Ułożyskowanie ślizgowe może być z czopem ruchomym (przekładnia napędu, chodu, zliczająca) lub z czopem nieruchomym (przekładnia wskazań, urządzenie naciągowe). Czopem nieruchomym może być wkręt szyjkowy – taki sposób ułożyskowania ślizgowego stosuje się do różnego rodzaju zapadek oraz dźwigni w stoperach.

 • Tłumik drgań

  tłumik drgań indukcyjny – płytka miedziana w mechanizmie zegara z balansem o napędzie magnetoelektrycznym umieszczona w zasięgu magnesów znajdujących się na tarczach wieńcowych balansu. W tłumiku drgań wykorzystano zjawisko powstawania prądów wirowych w miedzianej płytce przy zmiennym polu magnetycznym, jakie wytwarzają poruszające się magnesy balansu. Tłumik drgań pełni funkcję stabilizatora amplitudy balansu.

 • Prąd tętniący

  prąd elektryczny o zmiennym natężeniu, lecz stałym kierunku.

 • Piezoelektryczność

  zjawisko polegające na powstawaniu ładunków elektrycznych o przeciwnych znakach na przeciwległych ścianach niektórych kryształów pod wpływem ich rozciągania lub ściskania, i na odwrót - płytka kryształu (np. kwarcu) umieszczona w zmiennym polu elektrycznym podlega drganiom mechanicznym o dużej stabilności.

 • Mechanizm chodu zegara

  zasadniczy mechanizm każdego zegara mechanicznego odmierzający czas. W jego skład wchodzą zespoły:

  • regulator chodu
  • wychwyt
  • przekładnia chodu
  • przekładnia wskazań
  • urządzenie napędowe
  • urządzenie naciągowe

 • Mechanizm chodu

  zasadniczy mechanizm każdego zegara/zegarka mechanicznego odmierzający czas; w jego skład wchodzą zespoły: 1) regulator chodu, 2) wychwyt, 3) przekładnia chodu; 4) przekładnia wskazań, 5) urządzenie napędowe i naciągowe. (źródło)

 • Mechanizm budzenia w budziku

  Dodatkowy mechanizm zegara lub zegarka dający sygnał dźwiękowy w dowolnym, uprzednio nastawionym czasie. W mechanizmie budzenia znajdują się zespoły:

  • zespół nastawczo-włączający
  • urządzenie napędowe i przekładnia
  • wychwyt służący do napędu młotka
  • źródło dźwięku (zwykle dzwonek lub gong)
  • zastawka do przerywania sygnału.

 • Bulova

  firma Bulova Swiss, S.A., z siedzibą we Fryburgu, w Szwajcarii działająca jako centrum firmy dla rynku europejskiego, posiada biura i lokalne, oddziały na całym Kontynencie, aby opracowywać produkty odpowiadające zmiennym preferencjom narodowym. Jej wizytówka, szwajcarska Międzynarodowa Kolekcja firmy Bulova, wprowadzona na rynek w styczniu 2003 r., prezentuje modele klasyczne, automatyczne, sportowe, sport dress oraz modele zgodne z trendami mody (fashion), przy rozpiętości cen od umiarkowanych do luksusowych. Ma między innymi tak znane licencje jak Harley-Davidson, Frank Lloyd Wright czy Simthonions. (źródło)

 • Budzik powtarzający sygnał

  budzik służący do budzenia ludzi mających mocny sen. Bardziej skuteczny jest wtedy sygnał przerywany. Budzik taki powtarza sygnał kilka razy. Po kilku sekundach sygnału przekładnia chodu wyłącza mechanizm budzenia, a po kilkunastu sekundach ciszy znowu go włącza. Inny rodzaj budzika powtarzającego sygnał służący do zwykłego budzenia, to budziki elektryczne, które raz nastawione na godzinę budzenia powtarzają sygnał co 12 lub 24 godziny w nastawionym czasie.

 • Airy George Biddell (1801-1892)

  astronom angielski, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich. Autor opracowań o wychwytach, zaziębieniach i przekładniach zegarowych, o wpływie magnetyzmu na pracę chronometru oraz sławnego teorematu Airy o wpływie impulsu napędowego na okres wahań regulatora zegarowego.