Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Płytka dociskowa

  • Płytka dociskowa

    część sprzęgnikowego urządzenia naciągowego-nastawczego, utrzymującego na płycie mechanizmu inne części tego urządzenia (koło zmianowe, koło nastawcze, wodzik i jego sprężynkę oraz nastawnik). Płytka dociskowa stanowi zwykle jednolitą całość ze sprężynką nastawnika, której karby (dwa lub trzy) utrzymują nastawnik w pozycji nastawczej lub naciągowej. Płytka dociskowa jest czasem błędnie nazywana „mostkiem remontuaru”. Kształty płytki dociskowej w różnych zegarkach są najrozmaitsze.

  • Mostek remontuaru (patrz: Płytka dociskowa)