Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Obróbka wiórowa

 • Obróbka wiórowa (skrawanie)

  obróbka polegająca na usuwaniu warstwy materiału – w postaci wiórów – z obrabianego przedmiotu. Skrawanie poszczególnych warstw metalu odbywa się w celu otrzymania żądanego kształtu i wymiarów przedmiotu oraz wymaganej gładkości jego powierzchni. Aby skrawanie przebiegało przwidłowo, powinny być spełnione co najmniej następujące warunki:
  1) część robocza narzędzia skrawającego powinna być twardsza od skrawanego metalu oraz mieć odpowiednio ukształtowane ostrze
  2) narzędzie i obrabiany przedmiot powinny się znajdować we wzajemnym ruchu (poruszać się może obrabiany przedmiot lub narzędzie skrawające)

  Do obróbki wiórowej zalicza się toczenie, frezowanie, piłowanie, gwintowanie, przecinanie, wiercenie.

 • Skrawanie (patrz: Obróbka wiórowa)

 • Obróbka skrawaniem (patrz: Obróbka wiórowa)